Makale

HASTALIK SEBEBİYLE ORUÇ TUTAMAYANLAR

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN...


HASTALIK SEBEBİYLE ORUÇ TUTAMAYANLAR

Oruç tutamayacak derecede hasta olanlar, oruç tuttukları takdirde hastalıklarının artacağından veya tedavilerinin gecikeceğinden korkanlar, Ramazanda oruç tutmayabilirler. Bu durumda olanlar oruçlarını iyileştikten sonra tutamadıkları gün sayısınca kaza ederler.
Bu kimseler, hastalıkları devamlı olup, iyileşmeden vefat ederlerse, tutamadıkları oruçlar için fidye verilmesi gerekmez. Fakat hastalıklarından sonra, oruç borçlarının tamamını veya bir kısmını kaza edebilecek bir zamana kavuştukları halde, kaza etmeden vefat eder, yahut da yaşlılık, devamlı hastalık gibi bir sebeple oruç tutamayacak bir duruma düşerlerse, bu oruçlar için fidye verilmesi gerekir.


Fidye, her oruç günü için bir fakiri akşamlı sabahlı doyurmak veya bir fıtır sadakasından az olmamak üzere, bedelini vermektir. Fidyenin ayrı ayrı fakirlere veya tek bir fakire değişik günlerde verilmesi şart değildir. Söz gelimi, bir aylık fidye, bir fakire bir defada verilebilir.
Tutamadığı oruçlar için fidye vermiş olan kimseler, daha sonra sıhhatlerine kavuşup, oruç borçlarını kazâ edebilecek duruma gelirlerse, verdikleri fidyeler, nâFıle sadaka olur; oruç borçlarını kaza etmeleri gerekir.
Muhtaç ve fakir kimselerin fidye vermeleri gerekmez: Cenab-ı hak kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle yükümlü kılmamıştır.