Makale

Mehmet KERVANCI

1940 yılında İSPARTA, Eğridir İlçesi Barla Nahiyesinde doğdu. İlkokuldan sonra İsparta Imam-
Hatip Lisesi’ne girdi. 1958-59 öğretim yılında Ankara tmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. İlk görevine 1958
yılında, Ankara Müftülüğü emrinde müezzin olarak başladı. Askerliğini bitirdikten sonra lise fark imtihanlannı vererek A.Ü İlahiyat Fakültesi’ne girdi; 1965-66 öğretim yılında mezun oldu.
1965 yılında Ankara Merkez Vaizliği’ne atandı. Türkiye-Irak arasındaki kültür anlaşmasından yararlanarak
1967-69 yıllan arasında Bağdat’da öğrenim gördü. Dönüşünde, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Müdürlüğü’ne vekaleten atandı. 1973’te Dini Hizmetler ve Din Görevlilerini Olgunlaştırma Dairesi
Başkanlığı’na getirildi. 1980 yılında Hollanda Din Hizmetleri Müşavirliği’ne tayin olundu. Yurda döndükten sonra Hac Dairesi Başkanlığı’na atandı ve beş yıl bu görevini yürüttü. 1988’de Brüksel Din Hizmetleri
Müşavirliği’ne tayin edildi. Görev süresi sona erdikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı
Başmüfettişliği’ne getirilen Mehmet KERVANCI, Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden emekliliğini isteyerek 10.11.1994 tarihinde T.Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü görevine başladı.
Çeşitli dini dergilerde çıkan makaleleri ile, Kervan yayınlannca basılan "İslâm’ın Temel Şartları" adında bir de kitabı bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.