Makale

İZMİR 2..NCI TURK KURULTAYI1NIN ARDINDAN

Tarih ve İbret

İZMİR 2..NCI TURK KURULTAYI1NIN ARDINDAN

Dünya milletlerinin dillerini, kültürlerini incelediğimiz zaman, karşımıza şu tablo çıkacaktır. Slavlarda dil birliği, Germenlerde dil birliği, Fransızlarda dil birliği, İngiliz, Arap ve tüm yeryüzünde dil ve kültür birliği mevcut iken, Türk dünyasında neden dil ve kültür birliği olmasın? Evet, yıllann özlemi, hasreti, buaık aynlığı artık son bulmalıdır.
Adriyatik kıyısından Kıbrıs’a, Anadolu’dan Kerkük’e, Doğu Türkistan’dan Kırım ve Kafkasya’ya kadar dil, din, iş, fikir ve hedef birliği gerçekleş- melidir. Onun için,yarınlardan ümid- varız. Antalya, İzmir Türk kurultayları bu oluşumların muştusudur. Yeter ki saflar daha sık, kalpler bir çarpsın bilekler tek bilek, yumruklar Türklük için sıkılsın.
Ayrılık, gaynlık, çile, göz yaşı, esaret artık tarihin derinliklerine gömülmelidir. Birlikteliğimiz ilel-ebed, kardeşliğimiz kıyamete dek, proje ve hedeflerimiz dünyanın makus talihini yenecek şekilde vü- cud bulmalıdır.
Ama bu oluşumlarda, kan, kıtal, zulüm, vahşet, sömürü, insan hak ve hukukunu ihlâl olmayacaktır. Yeni yeni Bosna- Hersekler, Azeri katliamları, Kıbrıs Rum trajedisi ta
hakkuk ve tekerrür etmeyecektir. Türklük oluşumları tarafgir insan hak ve hukuk kuruluşlarını da disiplinize edecektir. Türklük sevgi, saygı, kardeşlik, barış, huzur, sükun, birlik-bütünlük tezahür etmeli ve fışkırmalıdır.
Arzuladığımız oluşumda, kin, nefret, adavet, çekişme ve tefrika bulunmayacaktır. Ayrıca, bu bütünlük kapılarını insanlığın yüzüne kapamayacak. Kalın ve beton duvarlar arasında sıkışmayacaktır. Dipdiri, yepyeni projemizde insanların rengine, dinine, di
line, kavmine göre değer verilmeyip, Mevlânâ, misali, Yunus misali, Hoca Ahmet Ye- sevi misali, "Dost kapısı" "Hacet kapısı" olacak, tüm yer yüzüne hakkaniyyet sunacaktır. "Kökü mazide olan âti" misali, yeni dünyamızda çıkar kavgası, petrol dilenciliği kat’iyyen vuku bulmayacaktır. Dolayısıyla,
İzmir İkinci Türk Kurultayımın cihâna barış ve huzur getirmesini niyaz eder, katılanları, saygı ile selâmlarım.
Şerafettin ÖZDEMİR