Makale

RAMAZAN VE İSLAM İMAJI

Merhaba

RAMAZAN VE İSLAM İMAJI

Harun ÖZDEMİRCİ
Dini yayınlar Dairesi Başkanı

Dinlerin toplumlar ve medeniyetlerin şekillenmesi hususundaki etkileri tartışılmaz bir gerçektir. İnsanların inançları başta olmak üzere sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik hayatını çok yönlü olarak içine alan İslâmiyet, ayrıca ilmi çalışmayı, ilerlemeyi ve bugün anladığımız manada evrensel olan bütün değerleri emretmektedir. Yüce dinimiz İslâmiyet, insanların gerek dünyada, gerekse ahirette mutluluklarını gaye edinmiştir. Bu gayeye ulaşmada ramazan ayının ayrı bir önemi vardır. Çünkü Allah Teala’nın müminlere büyük bir ihsanı olan ramazan, Kur’an, oruç, iyilik ve güzellikler ayıdır.
Bu ayda Allah Teala’nın kullarına rahmeti ile tecelli buyurarak af dileyenleri bağışlayacağı, merhamet isteyenlere rahmet edeceği müjdesi ile kalplerimiz coşuyor, gönüllerimiz huzura eriyor. Kur’an-ı Ke- rim’de: “İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak, Kur’an’ın indirildiği" (Bakara, 185) anlatılan bu kutlu zaman diliminde, manevî duygularımız doruk noktasına ulaşıyor, insanımızın hayırda ve iyilikte birbirleriyle nasıl yarıştıklarına şahit oluyoruz. Bütün güzelliklerin bizimle olması ve mübarek ramazan ayını sağlık ve sıhhat içerisinde geçirebilmemiz için Yüce Mevla’ya dua ve niyazda bulunuyoruz. Camilerimiz yine müminlerle dolup taşıyor, minarelerimizden yükselen ezan sesleri yüreklerimizi biraz daha serinletiyor. Cenabı Allah’ın ’Benim içindir’ diye buyurduğu oruç, insanlarımızın gönüllerinde olumlu ve derin tesirler bırakarak, kalplerdeki katılığı yumuşatarak, şefkat ve merhamet duygularının daha da artmasına vesile oluyor. Nefsin kötü arzularını kontrol altına alarak, insanların ruhen yükselip, ahlâken olgunlaşmasını sağlıyor. Müminler, hem Allah’a karşı ibadet görevini yerine getiriyor, hem de iyi bir eğitimden geçerek pek çok güzel davranış kazanmış oluyorlar.
Ramazanda, teravihlerle başka bir birlikteliği tadarak, sahur ve iftarlarla sofralarımız ayrı bir bereketi hissederek, camilerde ve evlerde okunan mukabelelerle, zekat ve sadakalarla milletçe dayanışma ve yardımlaşmanın, paylaşmanın hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ay içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen, Yüce Rabbimizin bizlere sonsuz lütuf ve merhametinin bir göstergesi olan “Kadir Gecesinde semaya açılan ellerimizle, Allah’ın bağışlamasına ve rahmetine sığınıyoruz.
Ramazan ayının belirgin bir başka özelliği de kültürel anlamda birçok davranışı beraberinde getirmiş olmasıdır. Türkler tarafından yılda bir defa gelen misafir olarak kabul edilen ramazan ayının hazırlıkları da kendine hastır.
Ev, cami ve çevre temizliklerinden tutun da, mutfaktaki hazırlıklara kadar neşeli, haraketli günleri de beraberinde getirmiştir ramazan. Bu özelliği ile de insanlar arasındaki sosyal yardımlaşmayı, sosyal dayanışmayı pekiştirmektedir.
Asırlar boyu Türk kültürünü geniş bir şekilde etkileyen, gerek yurtiçinde, gerekse yurtdışında bulunan Türk insanının birbirleriyle daha sıkı kaynaşmasında önemli bir unsur olan ramazan ayının, bu tür kültürel etkilerinin de kaybolmaması en büyük temennimizdir.
Mübarek ramazan ayı vesilesiyle gerek fert, gerekse toplum olarak içinde bulunduğumuz durumun değerlendirmesini çok iyi yapmamız gerekiyor. İlmi, irfanı emreden bir din olarak İslâmiyet’in gerçek manada anlaşılmaması ve hurafelerden uzak doğru bir şekilde yaşanmaması, bugün İslâm dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük problemdir. Bir yanda çağın gereklerini yerine getirmeyi öngören bir İslamiyet, bir yanda da geri kalmışlığın en derin izlerini taşıyan İslâm dünyası. Bir yanda hiçbir canlıya zarar vermemeyi, haklara riayet etmeyi emreden bir din-, diğer yanda da o dinin adı kullanılarak yapılan şiddet eylemleri.
İçinde bulunduğumuz durum onu gösteriyor ki İslam dünyasının; gerek şahıs, gerekse toplum bazında nerede hata yaptığını belirlemesi ve bu hatalarını dinin emirleri ölçüsünde gidermesi gerekiyor.
Temenni ediyoruz ki rahmet ayı ramazan, ülkemizin birlik ve dirliğinin daha sıkı bir şekilde pekişmesine, tüm İslâm aleminin hem maddi hem de manevi olarak daha da müreffeh bir hayat geçirmelerine vesile olsun.
Bir sonraki sayıda buluşmak ve nice ramazanlara ulaşmak üzere...
Hoşçakalınız.