Makale

Bir Mehmed Akif Vardı...

Bir Mehmed Akif Vardı...

O, mert bir adamdı. Söze büyük kıymet verir, verdiği sözü mutlaka tutardı. Haksızlığı bir türlü havsalası olmazdı. En büyük değer verdiği şey "Plan’di.
Başkalarının inandıklarına hürmet eder, kendi inançlarına da saygı duyulmasını isterdi.
Ne olduğu belirsiz, renksiz, meşrepsiz insanları hiç sezmezdi. Cahilane taassubun müthiş düşmanıydı. Çok hür fikirli ve hoşgörülü idi. Geniş düşünürdü. Ona ’Şunu düşünmesi’, ’Bunu beğenmesi’ tembih edilemezdi. Çünkü inançlarından taviz vermezdi.
Tekke, medrese, Tanzimat, Servet-i Fünun, sokak ve ev gibi altı -yedi Türk lehçesi bilirdi.
O, İstiklâl marşımızın büyük şairi, Milli Mücadelemizin mimarlarından biridir. .
Onu uzun uzun anlatmaya gerek var mı? Akif, eserleriyle aramızda yaşamaktadır. 27 Aralık Akif in ölüm yıldönümü.
Hayırla yadediyoruz.

YAS TUTAR

(Mehmed Akif Ersoy’a ithafen)

Nasıl onlatayım Akif’im seni,
Seni anlatacak diller yas tutar.
Senin gibi şair ve vatansevere,
Kelimeler yetmez sözler yas tutar.
Dalga dalga, bayrak bayrak gönderde,
Şiir şiir destanlaştın gönülde,
Orduda, okulda, milli ülküde,
Kıtalar ah çeker, mısra yas tutar.
Kürsüde hatipti, cephede asker,
Doğruydu, alimdi, ilimde rehber,
Sözleriyle gönülleri şad eder,
Yürekler ah çeker, kalpler yas tutar.
Doğrulukla yoğrulmuştu mayası,
Vatan idi, millet idi davası,
Ya istiklâl, ya ölümdü parolası,
Bayrak dalgalanır, yıldız yas tutar.

İstiklal Marşıyla yön verdin Türk’e,
Marşını söylüyor bütün bir ülke,
Öldün ama, yaşıyorsun gönülde,
Gönüller ah çeker, gözler yas tutar.
Mehmed Akif seni övmekle bitmez,
Kağıtlar tükenir, mürekkep yetmez,
Seni anlatmaya bu kafi gelmez,
Mezarında biten güller yas tutar.
İsa AVCI