Makale

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN "Türkistan ve Anadolu'yu Aydınlatanlar, Ahmed Yesevî ve O'nun Müritleridir

RÖPORTAJ:

Sempozyumunu" düzenleyen Erciyes Üniversitesi rektörü Mehmet ŞAHİN’le arkadaşımız Yusuf KOL görüştü.

Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. MEHMET ŞAHİN "Türkistan ve Anadolu’yu Aydınlatanlar, Ahmed Yesevî ve O’nun Müritleridir.”
■ Sayın Hocam, Ahmed YESEVÎ’yi kısaca tanıtır mısınız?
□ Bilindiği gibi Türk Dünyası’nın birçok ortak değerleri vardır. Bu değerlerin en önemlilerinden biri de hiç şüphesiz Ahmed YESEVÎ’dir. Hoca Ahmed YESEVÎ Türkistan’da yetişmiş büyük bir mutasavvıftır. O’nun yetiştirdiği öğrenciler, hem Türkistan’ı hem de Anadolu’yu aydınlatmışlardır. Hem Türkistan hem de Anadolu’daki Türk insanının manevî dünyasının mimarları olmuşlardır. Islâm’ın bize has yorumunu zarif, latif ve güzel bir biçimde yapmışlardır. Bu açıdan bütün Türk Dünyası için Ahmed YESEVÎ fevkalade önemli bir şahsiyettir.
■ Sempozyumu tertip etmekteki gayeniz ne idi?
□ Sempozyumun amacı Hoca Ahmed YE- SEVÎ’yi bilinmeyen yönleriyle ortaya çıkarmak onu yeniden bir tahlile tabi tutmak, genç nesillerin daha iyi anlamalarını, öğrenmelerini sağlamaktır. Böylece O’nun bize sunduğu mesajların genç nesiller tarafından anlaşılıp öğrenilmesini ve yaşanmasını sağlamaktır. Ümit ediyorum ki sempozyum bu amacına ulaşmıştır. Türk Dünyasının çeşitli ülkelerinden çok sayıda bilim adamı tebliğ sunmak için bu sempozyuma katıldı. Türkiye’nin değişik üniversitelerinden ve bizim üniversitemizden bilim adamları sempozyumda tebliğler sundu. Bu tebliğleri kitap haline getirebilirsek bundan herkes yararlanabilecektir. Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden gelen bilim adamlarının tebliğler sunması Ahmed YESEVÎ’ye onların da ne kadar önem verdiğini ortaya koymuştur.
■ Sizce bu sempozyum Türk Dünyasına ne gibi faydalar sağlayacak?
□ Türk Dünyası’nın değişik ülkeleriyle olan ilişkilerimizi ve manevi bağlarımızı güçlendirecek. Ahmed YESEVÎ gibi ortak değerlerimizin, benzer sempozyum ve toplantılarla ele alınıp işlenmesi, o ülkelerle olan bağlarımızın kuvvetlenmesine neden olacaktır. Ortak değerlerimizin başında Yunus Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş-ı Veli, Köroğlu, Dede Korkut gelir. Hoca Ahmed YESEVÎ Sempozyumu bir başlangıç olacaktır. Bundan sonraki dönemde diğer ortak değerlerimizi de aynı şekilde incelemek imkanı bulacağız. Bu tür faaliyetler çoğaldıkça ortak yönlerimizin ne kadar çok olduğu anlaşılacak, insanlarımız birbirlerine ne kadar yakın olduklarını yeniden keşfedecekler. Bu da Türk dünyasının birleşmesine bütünleşmesine hizmet edecektir.
■ Bu sempozyumu Türk Dünyasının bütünleşme yolunda attığı ilk adım sayabilir miyiz?
□ İnşallah. Bütün Türk Dünyası aynı özlem içinde, aynı düşünceleri paylaşıyor ve bunun gerçekleşmesini temenni ediyor. Bu potansiyeli, bu fırsatı, Allah’ın bize sunduğu bu imkanı kaçırmaz iyi değerlendirirsek eminim böyle bir sonuç ortaya çıkacaktır. Türk Dünyası bunun hasretini çekmektedir.