Makale

Ömer Nasuhi BİLMEN

Ömer Nasuhi BİLMEN

1882’de Erzurum’da doğmuştur. Babası H. Ahmed Efendidir. İlk tahsilini memleketinde yaptı. 1908 de İstanbul’a geldi. Fatih Camii Dersiamlarından Tokatlı Şa-kir Efendi’nin derslerini takip ederek icazetnameye hak kazadı. İmtihanla girdiği Medresetu’l Kuzat’ta dört yıl okuyarak hukuk tahsilini tamamladı. 1912 de ruûs imtihanlarını kazanan Ömer Nasuhi Fatih dersiamı unvanını kazandı.
Ömer Nasuhi Efendi’nin uzun ve verimli bir hizmet hayatı vardır. 1912 de Beyazıt Camii Dersiamlığına, 19131e de Fetvâhane-i Âli Mûsevvit Mülâzımlığına atandı. 2 Nisan 1917’de esas mesleği olan hukukla ilgili bir görev alarak, Mahkeme-i Temyiz Şer’iye Dairesi Terekeye Mahsus llâmat Telkis Mümeyyizliğine tayin edildi. Nasuhi Bilmen, 16 Haziran 1943ten itibaren 29 Haziran 1960’a kadar İstanbul Müftülüğüne seçildi. 29 Haziran 1960ta boşalan Diyanet İşleri Başkanlığı makamına getirildi. Bu görevi yaklaşık bir yıl sürdü. 6 Nisan 1961 tarihinde emekli edildi. 13 Ekim 1971 de ise vefat etti.
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İmam-Hatip Okulunda Fıkıh ve Kelâm derslerine de giren Ömer Nasuhi Bilmen, velûd bir âlim idi. 17 ye yakın eser veren Ömer Nasuhi’nin e-serlerinden ilk akla gelenler şunlardır: 1- Büyük İslâm İlmihali, 2-Hukuk-u İslâmiye Kamusu, 3-Kufan-ı Kerim Meal ve Tefsiri, 4-Tefsir Tarihi.