Makale

EVLÂT ARASINDA EŞİTLİK(*)

BİR SORU
BİR CEVAP:

EVLÂT ARASINDA EŞİTLİK(*)

Malının bir kısmını oğlu Numan’a verdiğini söyleyerek Resulüllah (s.a.s)l de bu duruma şahit kılmak isteyen Sahabe-i Kiram’ın isteğini Resul-i Ekrem:
"Bunun kardeşleri yok mu? Onlara da buna verdiğinin mislini verdin mi? Beni zulme şahit tutmayın, yaptığınız doğru bir iş değil" diyerek reddetmiş ve Beşire, çocuklarından yalnız birine yaptığı bağıştan dönmesini emretmiştir. Bu duruma göre:
Anne babanın, mallarının tamamını veya bir kısmını, diğerlerinin rızası olmadan, çocuklarından birine vererek, onlar arasında tercih ve ayırım yapması, dinen uygun değildir.
Nitekim Peygamber (s.a.s.)
Efendimiz: "Allah’tan korkun, çocuklarınız arasında adaletle iş yapın... birini diğerlerine tercih etmeyin..." buyurmuştur. Bu itibarla, çocukları arasında adaletli olmayan, onlar arasında ayırım yapan kimseler, Allah katında sorumlu olurlar.
(*) Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalarından