Makale

MEHMED AKİF ERSOY'A SESLENİŞ

"MEHMED ÂKÎF HAFTASI" MÜNASEBETİYLE :

MEHMED AKİF ERSOY’A SESLENİŞ

İnandın, dönmedin, sonuna kadar;
"Karakter Adamı" diyoruz sana!..
Her Türk’ün kalbinde altın tahtın var,
öğünür seninle bu toprak aha!..

Ey kara günlerin sönmez ışığı!
Ey büyük ırkımın, büyük aşığı!
Lekesiz ahunda ilk kırışığı
Görmeden atıldın mertçe meydana!..

"Necid Çölleri"nde kükredin, taştın,
Muhammed aşkıyla sahralar aştın,
Aliyyül Murtaza gibi savaştın,
Gelmez bir benzerin artık cihâna!..

Mukaddes gayendi: "tslâmda Birlik",
Gösterdin bu yolda yiğitlik, erlik,
İmân vadisinde bu cihangirlik,
Olmamıştır nasîb her kahramana!..

İnsanlık dersini senden aldık biz,
Bir geniş yol oldu açtığın her iz,
Yaşıyor şi’rinde "Çanakkale" miz,
Eşittin san’atta "Mimar Sinan"a!..

Âsım’ın nesliyiz, bilmiş ol bunu,
Tufana tutulan arar "Nuh" unu,
Şâdederken gençlik yüce ruhunu,
Dalıyor "SAFAHAT" adlı ummana!..

Yürürken çığ gibi düşmana karşı,
"Allah, Allah!" deyip titrettik arş’ı,
Ne ulvî bir marştır "İSTİKLAL MARŞI",
Söylüyoruz "O" nu biz yana yana!..

Değildin mürâi korkak, düzenbaz;
Ne kadar medhetsem seni azdır, az,
Hakikat peşinde koşanlar yılmaz,
Onlardır inanan çünkü Kur’ân’a!..

Bülbüller gülşende sesini dinler,
Âşıklar yürekten âh çekip inler,
Yolundadır her ân gerçek mü’minler.
Lanet olsun sana dil uzatana!..

Masonlar, kızıllar vız gelir bize,
Havladıkça onlar hız gelir bize,
Gelmeyiz küffârın önünde dize,
Bağlıyız, ezelden, çünkü Rahmân’a!.

İlminle, şi’rinle bulmuşsun kemâl,
Haykırır bunları göklerde Hilâl,
Ona da, sana da yoktur izmihlal,
Nasıl imrenmeyiz böyle insana?..

Sayılmaz sendeki cevher, meziyet,
Çektin yurt uğrunda bin bir eziyet,
Bayraktı elinde hak ve hürriyet,
Sığmaz yaptıkların hiç bir destana!.

Fazilet sendedir, feragat sende,
"ALLAH" tan gayriye olmadın bende,
ÖCAL der: "Senden bir parçayım, ben de,
Kurban olsun canım, aziz vatana!.."

F. Cemâl Oğuz ÖCAL