Makale

Vakıf mallarının alınması ve satılması

BİR SORU BİR CEVAP

Vakıf mallarının alınması ve Satılması(*)

Vakıf, bir mülkün (taşınmaz malın) menfaatini halka tahsis edip, Allah Teala’nın mülkü hükmünde olmak üzere, temlik ve temellükten (şahıs malı haline gelmekten) men edilmesi demektir.
Vakfedilmiş bir malın yönetimi, denetimi, işletilmesi, gelirlerinin sarf edilmesi, kullanılıp yararlanılması ve gerektiğinde başka bir şekle çevrilmesi (değiştirilmesi)... gibi işlem ve tasarrufların, vakfı yapan tarafından belirlenen şartlara uygun olarak yapılması gerekir. Vakfı yapanın, dinî hükümlere, vakfın maslahat ve menfaatına aykırı olmayan şartları, vakfın mütevellisi veya hâkim tarafından değiştirilemez. Bu itibarla, "gerektiğinde vakfın maslahat ve menfaatına uygun değişikliklerin yapılması" vakfı yapan tarafından şart kılınmayan vakıf malların, değiştirilmesi, alınıp satılması dinen caiz değildir. Ancak; gerektiğinde maslahat ve menfeata uygun değişiklik yapılması" ile ilgili izin ve şart bulunmayan vakıf mallardan, mevcut durumları ile faydalanma imkânı kalmaz veya gelirleri masraflarını karşılamaz bir hâle gelmiş olanlar bulunursa, bu gibi vakıf malların, hâkimin kararı ve yetkili merciin izin ve emri ile satılmaları caiz olur.
Satılması dinen caiz olan bir malın, satın alınması da caizdir.
(*) Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalarından