Makale

İzmirli İsmail Hakkı İzmir'de Düzenlenen Sempozyumla Anıldı

İzmirli İsmail Hakkı İzmir’de Düzenlenen Sempozyumla Anıldı

Yrd. Doç Dr. Bülent BALOĞLU

Türkiye Diyanet Vakfı ile Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ortaklaşa 24-25 Kasım 1995 tarihinde İzmir’de "İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu" düzenledi. Sempozyum, İzmir İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda, Ankara, İstanbul, Bursa, Muğla ve İzmir’den İlahiyatçı ilim adamlarının katılımı ile yapıldı. Sempozyuma ilgi fazlaydı.
Açılış konuşmalarını Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık ÇEVİK, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet AYDIN ve Diyanet İşleri Başkanlığı adına İzmir Müftüsü Mehmet ALTUNKAYA yaptılar.
Memleketimizin yetiştirdiği büyük alim İzmirli İsmail HAKKI (18681946), bu sempozyumda hayatı, eserleri, ilmi şahsiyeti ve fikirleri doğrultusunda detaylı bir şekilde ele alındı. Sempozyuma Türkiye Diyanet Vakfı’nı temsilen ise Dış Hizmetler ve Bağlı Kuruluşlar Müşaviri Niyazi BALOĞLU, Vakıf Genel Müdürü Mehmet KERVANCI, Yayın Kurulu Başkanı Prof.Dr. Süleyman Hayri BOLAY, Yayın Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ ve Kemal SORAN katıldılar.
24 Kasım 1995 Cuma günü 3, 25 Kasım 1995 Cumartesi günü de 4 olmak üzere toplam 7 oturum yapıldı. Bu oturumlarda 18 tebligci ve 17 müzakereci ilim adamı görev aldı. Sempozyum, değerlendirme ve kapanış oturumu ile son buldu. Değerlendirmeleri Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI, Prof. Dr. Mehmet AYDIN ve Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY yaptılar. Sempozyumun ikinci günü Büyük-şehir Belediye Başkanı Dr. Burhan ÖZFATURA sempozyuma katılan tebligci ve müzakerecilere Belediye’de öğle yemeği verdi.
Sempozyumun son akşamı Divantaş ve Yayın İşletmesinin organizesi ile İzmir Müftülüğü, İlahiyat Fakültesinin bütün öğretim kadrosuna İzmir Öğretmen Evi’nde bir yemek verdi. Bu yemekte Prof. Dr. Süleyman Hayri BOLAY, T.D.V.’nın genel faaliyetleri ile yayın faaliyetleri hakkında İlahiyat Fakültesi Öğretim elemanlarına detaylı bilgi verdi. Ve T.D.V.’nın yayın faaliyetlerine yazacakları eserlerle katkıda bulunmalarını ve yayınlarını İlahiyat Fakültesi öğrencilerine tavsiye etmelerini istedi. Yemekte, İlahiyat Fakütlesi öğretim üyelerinin yanı-sıra Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI, İzmir Müftüsü Mehmet ALTUNKAYA ve Niyazi BALOĞLU da hazır bulundular.
Sempozyum, İzmirli İsmail Hakkı’yı tanıma ve anlama bakımından gayet verimli geçti. İslam ilimlerinin her sahasında büyük bir ustalıkla kalem oynatmış olan İzmirli İsmail Hakkı, irili ufaklı 50 civarında eser bırakmıştır. Özellikle kelam sahasında yeni bir metod geliştirilmesi ihtiyacını şiddetle vurgulamış, bu amaçla meşhur "Yeni llm-i Kelam" isimli eserini yazmış, ancak bunu tamamlayamamıştır. İzmirli, devir itibariyle sıkıntılı bir devirde yaşamıştır. Bu devir Meşrutiyetten Cumhuriyete geçiş olan intikal devri idi. Memleketin ilim ve irfan sahasındaki sıkıntılarını hisseden İzmirli, her alanda ışık tutacak eserler yazmaya büyük çaba harcamıştır. İlmi metod olarak genellikle "na-kilci" bir metoda sahip olmuştur. Ama ilim tarihimizde gıpta edilecek bir mevki elde etmiştir. Gerçekleştirmek istediği ideallerin, öncülüğünü başlattığı ideallerin gelecek nesiller tarafından iyi anlaşılmasına ve kavranmasına bu sempozyumun büyük bir vesile olacağı umudundayız.
Sempozyumda sunulan tebliğler ve müzakereler T.D.V. tarafından bir kitapta toplanıp bastırılacaktır.