Makale

MEDYA KRİTİK

Kur’an’da Yeni Şifreler mi?

Harflere birtakım anlamlar yükleyerek, sayı değerlerini toplamak, çıkarmak, çarpmak veya bölmek suretiyle birtakım şifreleri çözdüğünü iddia etmek Kur’an’ın gönderiliş amacını an-lamamaktır. İlâhî mesajın vermek istediklerini göz ardı etmektir. Son zamanlarda Kur’an’ın şifrelerini çözdüğünü söyleyenler yine bir şekilde gündeme gelmekte veya getirilmekte...
Medyada bu tür şeylerin ön plana çıkarılmasını olumlu bulmak mümkün değil, insanlar Ku- r’an’ın ne demek istediğini, ne anlattığını, kısaca içeriğini merak ederek onu anlamaya çalışmalılar. Çeşitli periyotlarla ortaya çıkarak Kur’an’ın şifreleri olduğunu, bunları çözdüğünü iddia eden kişi de keşke böyle temeli olmayan şeylerle uğraşacağına, mesaisini yüce Kitab’ı anlamaya sarfetse daha güzel bir iş yapmış olacak.
Kur’an-ı Kerim; insanlara rehber olmak (Bakara, 185), onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak (İbrahim, i), en doğru yola iletmek, iman edip salih ameller işleyenleri İlâhî mükâfatlarla müjdelemek, inkâr edenleri İlâhî azapla uyarmak (Isra, 9-10; Kehf, i- 4), Müslümanlara rahmet ve müjde (Nahi, 89) ve âlemler için bir öğüt olmak (Kalem, 52) için vahiy yoluyla Hz. Muhammed
(s.a.s.)’e gönderilmiş bir kitaptır. Hele yazarın ’Kur’an’ın kehanetleri’ şeklinde ifadeler kullanması hoş olmadığı gibi, Kur’an ile de asla bağdaşmamaktadır. Kur’an, şiir, sihir, büyü, fal ve şifre kitabı olmadığı gibi bir kehanet kitabı da değildir. Kur’an, âlemlerin Rabbi’nden indirilmiştir ve asla kâhin sözü değildir. (Hâkka, 42-43) Kur’an apaçıktır (Maide, 15), anlaşılmak için vardır ve öğüt almak isteyenler için de kolaylaştırılmıştır. (Kamer, 17)
Yine Kutsala Saygısızlık Danimarka’da Hz. Muhammed’i tahkir etmeye yönelik sözde karikatürlerin yayınlanmasından sonra bu kez de bir İsveç gazetesinin, Hz. Muhammed’e (s.a.s.) hakaret içeren karikatür yayınlamasını, bunun ’bu ülkede basın özgürlüğü var’ diyerek savunulmaya çalışılmasını ve bütün bunların amaçlarını anlayamıyoruz. Hedef nedir? Neyin peşindedir bu tür saldırı ve hakaretleri karikatür diye çizenler, bunu yayınlayanlar ve de bunları savunanlar? Amaç yine bir küresel kriz çıkarmak mıdır acaba?
Batı’daki yetkili ve etkili çevreler Müslümanların kutsalına saygılı davranmak ve aşırılıklara izin vermeme sorumluluğunu taşımak durumundadırlar. Basın veya ifade özgürlüğü kimseye ötekini veya onun kutsalını tahkir etme hakkı olarak görülmemelidir. Bu karikatürler günde
me getirilerek ne yapılmak istenmektedir? Karikatür icra etmek başkalarını rencide etmek ve aşağılamak şeklinde anlaşılabilir mi? Bir kere Hz. Muhammed’in karikatürünün yapılmasını tasvip etmek asla mümkün değildir. ’İslâm geleneğinde Hz. Peygam- ber’in değil karikatürünün’ resminin, tasvirinin yapılması bile hiçbir zaman uygun görülmemiştir.
Batı, Müslümanların çok hassas olduğu inanç ve değerlere saygılı davranmak durumundadır. Çeşitli aralıklarla basın özgürlüğüne sığınarak bu gibi tezyif ve tahkirlere devam edilmesi gerilim, kin ve nefretin ortaya çıkmasına ve bu kin ve nefret halinin hızla artmasına yol açacaktır. Hürriyetin de bir sınırı vardır. Bilinç altlarında yatan bir nefret ve düşmanlık saikiyle hareket ediyor olabilirler, ama lütfen varsa bu gayzınızı içinizde tutun. Hürriyet adına yüce Peygamberimize saldırmayı ve hakaret etmeyi bırakın. Buna hakkınız yok. Kur’an’da; ’Onların, Allah’tan başka yalvardıklarına sövmeyin ki, onlar da bilmeyerek sınırı aşıp Allah’a sövmesinler’ buyuruldu- ğu malumdur. Ancak öyle görünüyor ki Batı’da bazıları kendi kutsalına bile saygı duymamaktadırlar. Hz. Peygamber’e yapılan saldırı bütün kutsallara ve hak peygamberlere yapılan saldırıdır.