Makale

İslâm Hukukunda İkrahın Sözlü Tasarruflara Tesiri Konusundaki Tartışmalar ve Sosyal Hayattaki Yansımaları

İslâm Hukukunda İkrahın Sözlü Tasarruflara Tesiri
Konusundaki Tartışmalar ve Sosyal Hayattaki
Yansımaları