Makale

Destan yazanlar

Destan Yazanlar

Çağlar ötesinden geliyorum ben,
Roma önlerinde destan yazanlar,
Dünü unutma ki, hız alasın sen,
Kosova, Bosna’da destan yazanlar.

Ak Tolgalı serdar, yiğit beylerim,
Cihan arayışta, sensiz neylerim,
Beşeriyyet hasret, nerde hey heylerim,
Tuna boylannda destan yazanlar.

Viyana önünde izler aranm,
Zonkluyor şakağım, seni soranm,
Yolundan yürümek, budur karan m,
Yemen çöllerinde, destan yazanlar.

Çanakkale, şehidlerin otağı,
Conk bayın, Mehmetçiğin yatağı
Türk’e göz dikene ölüm batağı,
Aziziye tabyasında, destan yazanlar.

Kıbns’tan haykırdık, Kerkük’lü duydu,
Dost illeri görmek, tüm arzum buydu,
ötügen’de, Yesi’de yükselen şuydu,
Ezanlar okuttu, destan yazanlar.

Sancağa, bayrağa ve tuğa selâm,
Hakk’ı tebliğ etmek en güzel kelâm,
Nerede Türk var ise, orası sılam,
Şahlandı, kükredi destan yazanlar...

Şerafettln ÖZDEMİR