Makale

Hasan DEMİRBAĞ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA HASAN DEMİRBAĞ

1956 yılında Erzurum’un Oltu İlçesi Çatalsöğüt Kö-yü’nde doğdu. İlkokulu Oltu’da, İmam-Hatip Lisesi’ni Erzurum’da tamamladı.
1976 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-si’ni kazandı ve aynı yıl Yenimahalle İlçesi Beştepe-ler Mahallesi Camii imam-hatipliğine atandı. 1981 yı lında bu fakülteden mezun oldu ve Başkanlığın açtı ğı Müftülük-Vaizlik sınavını kazanarak Kars’ın Göle İl çesi Müftülüğüne tayin edildi. Üç ay sonra vatani gö revini yapmak üzere bu görevinden ayrıldı. Çorlu’da Topçu asteğmen olarak askerliğini yaptıktan sonra 1983 yılında Ankara’nın Sulakyurt İlçesi Müftülü-ğü’ne atandı. Bu görevdeyken sınavla girdiği Devlet Memurları Eğitim Merkezi’nde Fransızca dilinden pe kiyi derece ile sertifika aldı.
1985 yılında din görevliliği sınavını kazanarak Al manya’nın Stadtallendorf adlı yerleşim merkezinde 6 yıl din görevliliği yaptı. 1992 yılında yurtdışı görevi ni tamamlayarak yurda dönünce Kastamonu’nun Ci de İlçe Müftülüğü’ne atandı. 16 ay görev yaptıktan sonra 1993 yılında Başkanlık APK Uzmanlığına atana rak makam emrinde görevlendirildi. 6 ay sonra Prog ram Geliştirme Şubesi Müdürlüğü’ne, üç ay sonra da Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne tayin edildi.
1997 yılında sınavı kazanarak Bonn Büyükelçiliği Din Hizmetleri Ataşeliği’ne atandı. Bu görevde iken bir yıl süreyle Almanya Din Hizmetleri Müşavirliği gö revini vekaleten yürüttü. DİTİB Yönetim Kurulu Baş kanlığına seçildi ve bu görevi 28 Nisan 2001 tarihine kadar devam ettirdi.
Yaptığı bütün görevlerinde başarılı olarak amirle rinden takdirname alan Demirbağ’ın Diyanet Dergisi ve DİTİB Dergilerinde çeşitli yazıları yayınlandı. Ayrıca "Türk Çocuklarına Sorular ve Cevaplarla Temel Dini Bilgiler ve Millî Bilgiler" adlı yayına hazır bir de eseri bulunuyor.
27.08.2001 tarihinde Personel Dairesi Başkanlığı gö revine başlayan Hasan Demirbağ evli ve 5 çocuk baba sı olup, Fransızca, Almanca ve Arapça bilmektedir.