Makale

Karagün Dostumuz Kızılay

Kara gün Dostumuz

KIZILAY

Acılar, ıstıraplar, felâketler, savaşlar.. Asırlardır insanların bahtlarını karartmaya devam ediyor...
Bir bakıyoruz, Somali’de kuraklık sarıyor her yanı. Bu da yetmiyormuş gibi çekirge sürüleri istila ediyor bu mazlum insanların umutlarını... Bir bakıyoruz, uçsuz bucaksız Bengal vadilerinde insanların alın terleri, rızıkları sel sularının altında kalıyor... Bir bakıyoruz Rusya’da binlerce, on-binlerce ev yerle bir oluyor... Bir bakıyoruz Çatak’ta heyelan, Trabzon’da sel felaketleri, Yeniçeltek’te Grizu patlaması, bir bakıyoruz... Bir bakıyoruz.
Bunlara sadece "takdiri ilâhf" diyerek elimiz böğrümüzde öylecek beklemek doğru mu? Bazı olaylara, bizzat kendi ellerimiz ya da umursamazlığımızla zemin hazırlamak suretiyle kendimiz sebep olmuyor muyuz? Biz insanlar, ormanları kesmeye, çevreyi kirletmeye devam ediyoruz. Kuraklığa, heyelana, sele davetiye çıkarıyoruz.
Öte yandan basit çıkarların, kinin, ihtirasın, ekonomik çekişmelerin sonunda binlerce mazlumun göz yaşı, feryadı, acısı... Yüksek teknolojilerle, kimyasal silahlarla mazlum insanları adeta teknolojinin deneme arenasına çeviriyoruz...
İşte bu ve benzeri toplu felâketlerin sonucunda binlerce, onbinlerce acılı, çaresiz, evsiz-barksız insanların, hastaların, sakatların yanında Albayrağımızın hilâli ile sembolleşmiş bir gönüllü hizmet kuruluşunu görüyoruz: TÜRK KIZILAYI...
1868 yılından beri din, dil, ırk zengin, fakir gözetmeden herkese hizmet veren Kızılay, yurdumuzda geniş bir teşkilâtlanmayla hizmetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetlerini sürdürürken hizmet alt yapısını da geliştirmiştir.
Kan hizmetleri; 18 kan merkezi ve 12 kan istasyonu ülke ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılamaktadır.
Dispanserler; Fakir ve muhtaçlara yönelik hizmet veren 21 dispanser faaliyet halindedir.
Hac sağlık hizmeti; 1952 yılından bu yana Türkiye ve dünyanın her yanından mukaddes topraklara giden müslüman hacılara hizmet sunulmaktadır.
Hemşire yetiştirme; ülkemizde 1925 yılında ilk defa modern anlamda hemşire yetiştiren "Hemşirelik Lisesi" Kızılay tarafından açıldı ve bugüne kadar 2240 öğrenci mezun oldu.
Gençlik Hizmetleri; İhtiyaç sahibi öğrencilerin tatil imkânına kavuşturulması maksadıyla 8 dinlenme kampı, fakir öğrenciler için de 15 öğrenci yurdu açılmıştır.
Sosyal Yardımlar; ülke çapında 30 aşevi ile fakirlere sıcak yemek imkânı veren Kızılay, hastalara tedavi, ilaç, cihaz yardımı yapmakta, yurt içi ve dışındaki felâketzedelere acil yardımlar göndermektedir.
1990 yılında ülkemizde meydana gelen 12 sel, 5 büyük yangın, 3 toprak kayması ve 2 küçük depremde felâkete uğrayanlarla ihtiyaç sahiplerine 15 milyar TL. İlk yardım yapılmış, Bulgaristan’dan sınır dışı edilen vatandaşlarımıza 10 bin ton gıda maddesi dağıtılmıştır.
Kuraklık deprem, açlık ve iç karışıklıklar gibi nedenlerle Ruanda, Sudan, Filipinler, Etiyopya, Tanzanya, Pakistan, Tunus, Iran ve Irak’a 10 milyarlık ayni ve nakdî yardım ulaş-tırılmıştır.
Irak’ın Kuveyt’i işgali ile doğan körfez bunalımında Kuveyt ve Irak’tan ayrılan yabancılara 1500 çadırdan oluşan Habur Çadır Kenti kurulmuş ve bunların iaşeleri Kızılay’ca karşılan-mıştır.

H.K