Makale

KİTAP - HZ. MUHAMMED NİÇİN ÇOK EVLEND

“HZ. MUHAMMED NİÇİN ÇOK EVLENDİ”
Hazırlayan: Ahmet Karadut

KİTAP

Yazan Ebu Rıdvan M. Sadık Vicdanî, notlar ilavesi ile sadeleş-tirerek yayına hazırlayan Ahmet Karadut, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, Genel Yayın No: 323, Halk Kitapları Serisi No: 90, Ankara 1992 Semih Matbaası, birinci hamur, 75 gr. kâğıt, 180 sayfa, fiatı 15.000 TL.
Kitap orijinalinden yayına hazırlanırken ’Birkaç Söz" takdimi ile konusu anlatılmış, konunun önemi belirtilmiş (s.5), müellifin hayatı ve eserleri bilimsel bir şekilde işlenmiş (s.7-16), müellifin önsözü dipnotlarla değerlendirilerek konmuş (s.17-19),kitabın sonuna da bibliyografya (167-169), kitap, şahıs ve yer adları indeksi (171-176) eklenmiş, içindekilerle tamamlanmıştır (177-180).
Kitabın konusunu adı teşkil etmektedir. İki sohbet ve sonuçtan oluşan eser, sade-leştiren tarafından yapılan kaynak gösterimi ile değerlenmiş, metin içinde aslında bulunan hatalar giderilmiş, verilen emekle kitap yeniden kıymet kazanmıştır.
Kitabın orijinal tarafı sohbete dayalı oluşudur. İki doktorla, farklı zamanlarda yapılan iki sohbetten meydana gelmiştir. Doktorlardan birinin Hristiyan, diğerinin de Müslüman ve Ankara eski valilerinden oluşu dikkati çekmektedir.
Hz. Peygamber’in evlilikleri, sebep ve hikmetleri incelenmiş, Kur’an-ı Kerim’de yeralan "Mü’minlerin Anneleri "kavramı üzerinde durulmuş, o devirde "Evlat Edinme" âdeti de incelenerek Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu hükümler belirtilmiştir. Batılıların bu alanda söyledikleri ve yazdıkları da tartışılmıştır.
Kitabın ötedenberi tartışılan bir konuya, aydınlık getireceği kanaatini taşıyoruz.