Makale

NUR-U MÜHAMMED (S.A.S.)

NUR-U MÜHAMMED (S.A.S.)

Mânâda bulur lûtfunu andıkça gönüller
Şeydâya döner aşkına yandıkça gönüller
Ruhlarda bahar mevsimidir nûr-u Muhammed
Gül gül açılır zevkine kandıkça gönüller
Mest oldu cihan nûr-u cemâlin açılınca
Gözler kamaşır nuru kuşandıkça gönüller
Canana erer aşkın için yâreler alsa
Mansur gibi alkane boyandıkça gömüler
Âlemlere rahmed dağıtır Şâh-ı şefaat
Afve kavuşur Şaha sığındıkça gönüller
Gaflette kalır zâtına bigâne olanlar
Hayranın olur çünkü uyandıkça gönüller
Ariflere irfan verilir ilnvi ledünden
Sırra erişir sırra inandıkça gönüller

Arif EMRE