Makale

Borç Senedi, Çek, Zekât

İSLAM NE DİYOR?


BORÇ SENEDİ, ÇEK, ZEKÂT

Yanında parası bulunmayan bir kimse, zekât vermek istediği fakire henüz karşılığı bulunmayan bir çek veya kendi adına bir borç senedi verse, zekâtını ödemiş olur mu?
Çek, çoğunlukla belirli şekil şartlarına uyularak, herhangi bir bankaya hitaben yazılan ödeme emridir. Yani çek veren şahıs çeki alana bankada bulunan parasını veya bir kısmını çekme, onda tasarruf etme yetkisini vermektedir.
Borç senetleri de onu elinde bulunduran şahsın, karşı tarafta alacağı bulunduğunu tesblt e-den bir belgedir. Kısaca ne banka çekleri, ne de borç senetleri bizatihi paranın yerini tutmazlar. Dolayısıyla sadece, üzerinde birtakım meblağların yazılı bulunduğu çek ve senetlerin fakirlere verilmesiyle zekât ödenmiş sayılmaz, Zira zekâtın geçerli olabilmesi için fakirin, zekât malını ya da parasını teslim almış olması şarttır.
Ancak, karşılığı bulunan banka çeki, kredi kartları veya alacak senetlerinin fakire verilmesi ve fakirin de, bunların üzerinde yazılı meblağları nakden eline geçirmesi halinde, zekât ödenmiş sayılır.

Halil ALTUNTAŞ
Din İşleri Yüksek Kumlu Uzmanı