Makale

MEHMET NURİ YILMAZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI OLDU

MEHMET NURİ YILMAZ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI OLDU

3 Ocak 1992 tarihinden beri Diyanet İşleri Başkanlığı görevini vekâleten yürüten Mehmet Nuri YILMAZ, 17 Eylül 1992 tarihinde aynı göreve asaleten atandı. .
MEHMET NURİ YİLMAZ
1943 yılında Erzurum’da doğdu. Küçük yaşta Kur’an-ı Kerimi ezberledi. Devrin büyük alimlerinden, eski Erzurum Müftüsü Sakıp DANIŞMAN’dan özel olarak dinî ilimleri tahsil etti. Arapça, Farsça, Mantık, Beyan. Bedii, Fıkıh Usûlü hadis usulü, Tefsir.
Feraiz ve Kelâm’dan icazetname aldı. İlk, orta ve lise tahsilini Er
zurum’da bitirdi. Yüksek öğrenimini Erzurum İlahiyat Fakülte si’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Tefsir sahasında master yaptı.
İlk defa 1966 yılında Erzurum’da Kuran Kursu öğreticisi olarak göreve başladı. Bundan sonra sırasıyla; vaizlik, Kültür Bakanlığı Müşavirliği, aynı Bakanlıkta müfettişlik. Vakıflar Genel Müdûrlüğü’nde mütercimlik. Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlüğü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı ve Çankaya Müftülüğü görevlerinde bulundu.
1990 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine seçildi. 11 Aralık 1991 tarihinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı.
"içtihat Nedir, Müçtehit Kimdir?" adlı eseri ve yayına hazırlanmış Ibn-ı Batuta Seyahatnamesi, "Ahilik ve Futüvvet" bölümünün tercümesi ite "Kur’an’da Nesih", "Sünni ve Şii ihtilafının içyüzü" adlı eserleri bulunmaktadır.
Ayrıca, çeşitli bilimsel toplantılarda; "İslâmiyet’in Türkler Arasında Yayılışının Temel Sebepleri", "Kur’anda Darbı Mesailer" ve "Kur’anda Nesih Meselesi" konularında tebliğter sundu. Çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda ilmî makaleleri yayınlandı.
İslâm; ilimler ûzerine özel dersler vererek halen çeşitli üniversitelerde ve Diyanet İşteri Başkanlığı’nın değişik kademelerinde görev yapan çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Başarı!i çalışmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığından takdirname aklı.
Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafından El Ezher Üniversites’inde düzenlenen bir törenle "Devlet Nişanı ile taltif edildi.
Arapça, Farsça ve Fransızca bilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Nuri YILMAZ’a görevinde başarılar dileriz.