Makale

Editörden

Editörden


Dr. Yüksel Salman


Ramazan müminler için bir muhasebe, arınma ve yenilenme ayıdır. Bu ayın feyzi ve bereketiyle arınan duru gönüller ve temiz bedenler senenin diğer aylarını da böyle geçirmeye niyetlidir. Böylece iyiliklere koşan, kötülüklerden sakınma konusunda hassasiyet gösteren eller, diller, ayaklar ve vücudun bütün uzuvları, içinde bulundukları hâli korumak için azami gayret gösterirler. Helal kazanç duyarlılığı da bu çabalar içinde ön sıralarda yerini alır. Zira yapılan ibadet ve duaların Allah katında makbul olması, rızkını helalinden kazanmak, helal rızıkla beslenmek ve ailesini onunla geçindirmekle yakından ilgilidir. Böylesine önemli bir yere sahip olan helal kazanç için alın teri ile çalışmak, ibadet ölçüsünde değerli kabul edilmiştir. İslam’da esas olan rızık yolu, emek ve alın terinden geçer. Bu yüzden insanlığa rehber olan rahmet elçileri, çalışarak alın terinin ve emeğin değerine, helalinden kazanmanın önemine dikkat çekmişlerdir. Bu itibarla helalinden kazanmaya çalışmak her Müslümanın hayatı boyunca edinmesi gereken önemli bir düsturdur.
Günümüzde tüketimin özendirilmesi, yapay ihtiyaçlar oluşturulması, tükettikçe değer kazanıldığı ve mutlu olunduğu düşüncesinin empoze edilmesi günümüz toplumlarını âdeta bir tüketim toplumuna dönüştürmüştür. Bu durum, helal kazanç konusunda da farklı sorunları beraberinde getirmiştir. Başkanlığımız bu ve benzeri sebeplerle ramazan ayında “helal kazanç, helal lokma” konusunu tema olarak belirlemiş ve ramazan boyunca bir dizi etkinlik planlamıştır. Biz de bu vesileyle gündem konumuzu ‘Helal Kazanç, Helal Lokma’ olarak belirledik.
Yazarlarımız konuyu farklı açılardan ele aldılar. Prof. Dr. H. Kâmil Yılmaz, ‘Helal Kazanç’ başlıklı yazısında helal kazancın maddi ve manevi gelişmeye olan etkisini ele aldı. ‘Ramazan İklimi ve Helal Kazanç Bilinci’ yazısıyla Doç. Dr. İsmail Karagöz, birçok feyiz ve bereketi içinde barındıran ramazan ayında haram kazançtan kaçınılmasının önemi üzerinde durdu. Yüksel Keleş, ‘İktisadi Hayat ve Helal Kazanç’ başlığı altında, Müslümanın helal kazanması ve bu kazancı helal yollarda harcamasına ilişkin bilgileri bizimle paylaştı. M. Zeki Uyanık, ‘Ramazan Ayından Bir Ömre; Helal Lokma ve Helal Kazanç Disiplini’ başlığını verdiği yazısında, Ramazan ayında edinilecek olan helal rızık kazanma disiplininin bütün hayatımıza yayılması konusunu ele aldı. Dr. Şemseddin Ulusal, ‘Haram Kazanç ve Kul Hakkı’ başlıklı yazısıyla haram yollardan elde edilen ve içinde kul hakkı olan kazançların kişiyi uhrevi iflasa götüreceğini ilgili ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle açıkladı. Doç. Dr. Osman Eyüpoğlu ‘Helal Kazancın Sosyopsikolojik Tahlili Üzerine’ isimli yazısında Allah’a teslimiyet ve ekonomik güç arasındaki ince çizgiyi sosyopsikolojik açıdan tahlil etti. Doç. Dr. Halil Altuntaş ise kazanca haram karışmasını “Terazinin Dili Tutulunca” şeklinde edebî bir üslupla kaleme aldı.
Ramazan ayının ve bu ayda gerçekleştirilecek bütün etkinliklerin “helal kazanç” konusundaki duyarlılığımızı artırması ve bu rahmet iklimindeki manevi kazanımlarımızın bol olması dileklerimle sizleri birbirinden kıymetli kalemlerle baş başa bırakıyor, Başkanlığımızın yayın hizmetlerine yeni bir güç katacağını düşündüğümüz Diyanet Radyo’nun da hayırlı olmasını diliyorum.