Makale

ORUÇ KEFFARETİ

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

ORUÇ KEFFARETİ

Kur’an-ı Kerim de, “Ramazan günlerinde orucunu tutamamış yahut bozmuş olanların, tutamadığı günler sayısınca orucu başka zamanda tutacaklarına dair hüküm vardır.
Kasden orucunu bozanlar için Kur’an-ı Kerim de keffâret olarak bir ceza bulunmadığı doğrudur. “
Ancak Ramazan ayında kasden (mazeretsiz olarak) oruç bozanların iki ay keffâret orucu tutmaları gerektiği konusundaki hükmü fakihler sünnetten, yani konu ile ilgili hadis-i şeriflerden çıkarmışlardır. Bilindiği üzere, dini hükümlerde Sünnet de Kur’an-ı Kerim gibi delildir.