Makale

Diyanet İşleri Başkan Vekili MEHMET NURİ YILMAZ İLE RÖPORTAJ

RÖPORTAJ: Şaban Özbudak

Diyanet İşleri Başkan Vekili
MEHMET NURİ YILMAZ:

"Türk Cumhuriyetlerinde Kocatepe Camii benzeri birer cami yaptıracağız."

Sayın Başbakan’la birlikte yeni Türk Cumhuriyetlerine bir gezide bulundunuz. Oralarda gördüğünüz genel manzarayı manevî açıdan değerlendirir misiniz?
- Sayın Başbakan’la birlikte yeni Türk Cumhuriyetlerine yaptığım gezide, gittiğimiz her yerde çok sıcak, çok içten ve samimi insanlarla karşılaştık. Bu insanların bizlerle karşılaştıklarında^ sevinçli hallerini ben şuna benzettim: Hani bir insan öz kardeşini cepheye savaşa gönderir, dönüşünü uzun yıllar yarı ümitli, yarı ümitsiz bekler. Yıllar sonra aniden anayurttan uzaklara cepheye giden geri döner. O anda ona kavuşan öz kardeşleri nasıl sevinirse, bizi karşılayan kardeşlerimiz de aynı şekilde sevindiler.
Bu kardeşlerimizdeki öz, cevher bizdekinin aynı. Fakat uzun yıllar manevî gıdadan mahrum bırakıldığından üzeri küllenmiş, ama içindeki ateş sımsıcak. Bütün mesele bu ateşin üzerindeki külü kaldırıp, bu iman ateşini bu insanların içini, dünyasını ve ahiretini aydınlatacak nura çevirmektir. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni metod-lu bir şekilde yapmak bizim için hem dinî, hem de millî bir borçtur. Inşaallah bu borcu ödeyeceğiz.
Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye’den beklentileri nelerdir?
Bir insanın bir şeyi beklemesi için, o şey hakkında doğru bilgiye sahip olması gerekir. Uzun yıllar demirperde ülkesi olarak bilinen ve kapalı rejimle yönetilen ve bu şekilde yaşamaya mahkûm edilen bu kardeşlerimiz bir tek şeyi biliyor. Sadece "beji müslümanım" diyebiliyor. Onun îçkı ne beklediğini de bilmiyor. Ama, din adına verilecek her şeyi istiyor. Bütün mesele dediğim gibi yolunca verebilmektedir.
Oralarda ki dinî hayatı nasıl buldunuz?
Aşk var, iştiyak var, iman var. Eksik olan şey islâmî bilgi ve amel. İnşaallah bunları da bu insanlara usulünce verirsek, mes’ele büyük ölçüde halledilmiş olacaktır.
Dinî yönden, sizden ne gibi taleplerde bulundular?
İslâmî bakımdan kendilerini bilgilendirecek din adamı, kitap, cami, Kur’an kursu hararetle istedikleri şeylerdir.
Oralardaki dinî otoritelerin Türkiye Diyanet işleri Başkanlığına bakışları nasıldır?
Yeni Türk Cumhuriyetlerindeki dinî otoritelerin Diyanet İşleri Başkanlığına bakışları çok içten ve samimidir. Güvenleri tamdır. Dinî bakımdan Başkanlığı örnek alma ve tecrübelerimizden yararlanma temayülleri vardır.
Başkanlık olarak bu Cumhuriyetlere ne gibi yardımlarda bulunmayı düşünüyorsunuz?
Yeni Türk Cumhuriyetlerinin Başkentlerine Kocatepe Camii benzeri birer cami yapmak için çalışmalarımız sürmektedir. Bu camilerden ilkinin temeli Temmuz ayında Aşkabad’da atılacaktır.
Görevli gönderilmesi ile ilgili çalışmalar sürmektedir. Öncelikle bu ülkelerde birer müşavirlik açmaya çalışıyoruz. Müşavirliklerin bildireceği, ihtiyaç duyulan yerlere din görevlisi de göndereceğiz.
Dini yayın olarak Kur’an-ı Kerim gönderdik. Hediye olarak dağıtıldı. Kur’an alfabesi ve kullandıkları alfabeyle ilmihal kitapları basma çalışmalarımız sürmektedir.