Makale

Düşünce Suç Olur mu?

BAŞYAZI

Prof. Dr. M. Said YAZICIOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

DÜŞÜNCE SUÇ OLUR MU?

Dünyada son bir yıl içinde meydana gelen değişiklikler akıl almaz bir hızla devam ediyor. Eski dengeler bozuluyor, yenileri oluşuyor.
Bu değişikliklerin ülkemizi etkilememesi düşünülemez.
Türkiye, Doğu dünyasının Batı’ya
açılan kapısı konumundadır. Doğu ile
Batı arasındaki "Doğu Bloku" artık yoktur. Bu yüz yüze gelişin, yakın ve uzun vadede ülkemiz üzerinde ne gibi tesirleri olacaktır! Bütün bu konuların şimdiden etüt edilmesi, üzerinde çokça düşünülmesi gerekmektedir. Uydulara ayarlı çanak antenler her geçen gün artmakta, kablolu yayın yolu ile TV kanalları çeşitlenmektedir. Böyle bir dönemde "yasak" ve "gizli" kavramları da artık anlam değişimine uğramaktadır.
Bu hızlı gelişme ve değişiklik karşısında her müessese, kendisine çekidüzen verip, hizmet esas ve prensip/erini yeniden gözden geçirmek durumundadır.
DİYANET işleri Başkanlığı, bu kaçınılmaz yarışa hazırlanılması gerektiğinin idraki içinde, yayın alanında bir dizi tedbir geliştirmiş ve uygu/amaya koymuştur, /kinci sayısı elinizde olan "Diyanet-Aylık Dergi" bu hamlelerden birisidir.
İlk sayıda sunulan, değişen dünyanın dışında kalmama mesajı idi. Bu sayıda konunun başka bir boyutu gündeme getirilmiştir.
Fikir ve düşünce üzerine konulan baskı, insanlık tarihi kadar eskidir. Bu mücadeleden her zaman haklı olan taraf galip çıkmıştır; ancak geride sayısız mazlum ve mağdurun bırakıldığı da bir vakıadır.
BİZİM tarihimiz, toplu kıyım ve engizisyon işkenceleri gibi utanç sahifelerinin bulunmadığı parlak ve aydınlık bir tarihtir. Modern "İnsan hakları metinleri", 15 asır önce Hz. Peygamberin tebliğ ettiği seviyeden bile uzaktır. Uygulama ise resmî metinlerin de gerisindedir.
islâm düşüncesi, fikir ve düşünce hürriyeti konusunu, "Hürriyet-Sorumluluk" dengesi içinde ele almış ve değerlendirmiştir, islâm ve Türk-lslâm tarihi, insan haklarının dokunulmazlığına dair ideal uygulama ve örneklerle doludur.
"Fikir ve Düşünce Hürriyeti", tarihî, tatbikî, doktriner ve vahiy boyutu ile bu sayıda işlenmeye çalışılmıştır. Amacımız her ay önemli bir konuyu kamuoyunun gündemine sunmaktır.
Dünya, hayatın gerisinde kalanları affetmeyecek kadar acımasızdır.