Makale

SİGARA VE SAĞLIK

SİGARA VE SAĞLIK

Süleyman YÜCEL

Yirminci asrın âlimleri sigara hakkındaki araştırma ve incelemeleri neticesinde buldukları zarar ve sakıncaları dile getirip, basın ve yayın organları vasıtaları ile vatandaşlara duyurdukları halde sigara içiminde azalma değil, maalesef içenlerde artış görülmektedir. İnsanlığı tehdit eden bu maddeye karşı mutlaka bir çare bulmak lazımdır. %90 Müslüman olan Türkiye’mizde din âlimleri daima ona karşı çıkmıştır Zamanımızdaki teknik cihazlarla keşfedilen çeşitli zarar ve sakıncalar din âlimlerini haklı çıkarmıştır. 400 senelik maziye sahip olan sigara hakkında doğrudan ayet ve hadis olmadığı herkesin malumudur. Ama herkes de biliyor ki, Allah’ın Kelâmında dünyanın sonuna kadar gelecek olan her şeye karşı hüküm ve işaret mevcuttur, örnek olarak şu Ayeti Kerimelere bakalım: Araf Suresinin 31. Ayetinde Allahü Teala israfı haram edip yasaklıyor. Kim diyebilir ki sigarada israf yoktur. Olduğu gibi israftır. Tek bir kişinin sigaraya verdiği günlük para, normal bir evin günlük ekmek ihtiyacını giderebileceği gibi, 20 yılda bir ev yapabilecek harcamadır. Böyle yüklü bir miktar parayı duman edip havayı kirletmek, çoluk-çocugun rızkını hergün heba etmek israf değil midir? Isra Suresinin 27. ayetinde tebzir yasaklanıyor. Hatta "Tebzir sahipleri Şeytan’ın kardeşleridir" Duyuruluyor. Tebzir demek; saçıp-savurmak manasında, israftan daha da fenadır ki sigarada da bu mevcuttur. İçki ve kumarın haram olması ile ilgili Bakara Suresinin 219. ayetinde içki ve kumarın zarar ve faydasından bahsedip, zararlarının faydasından büyük olması haramiyetlerine işaret ise, sigarada bu durum fazlasıyla mevcuttur. Faydasını söyleyen olmamış ama 200’e yakın zararlarını tespit etmişlerdir, içeni %100, etrafındakileri %80 etkilediği bilinen bir gerçektir. Doktor kadına, "Bu hastalıktan kurtulman için sigarayı bırakman lazım." Kadın, "Ben sigara içmem" "Öyle ise evinizde sigara içen birisi vardır" demiş.
Damar tıkanıklığı yapmasıyla önce bir, sonra iki bacağını kestirenleri, akciğer, boğaz, dudak kanserinin %90’ı sigara içenlerde görülmesi, daha birçok hastalıkların ve zararların sebebi de gene sigara olmuştur. Misalleri daha da çoğaltmaya lüzum yoktur. Hüküm anlaşılmıştır kanaatindeyim. Şu kadar var ki tiryaki olup bırakamayanlar her zaman, "Ya Rabbi ya beni bundan kurtar, ya da günah yazma" diye dua etmesi lazımdır. Yeni alışan veya alışacak olanlar bu yazılanları dikkatlice okuyup düşünmelidirler. Bu marazdan vatandaşları kurtarmak için, devlet desteği birinci derecede de şarttır. Sağlık, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ve köklü bir kampanya ile güzel sonuçlar alınacağı kanaatindeyim. Radyo ve televizyonlarda daha etkili programlar düzenleyerek radyasyonlu çaylara karşı olan nefret ne kadar ise, daha da zararlı olan sigaraya da içmeyenlerin yapacağı aleyhteki telkinat o derece başarılı olacaktır. Sözde bir şeyi yasaklamak bazen o şeye karşı arzuyu artırır. İçenlerin %25’ini 14 yaş ve daha küçükler teşkil ediyorsa, vaktiyle önlem alınmadığının alâmetidir. Bütün dünyada olduğu gibi bizde de bilhassa kapalı yerlerde otobüs, dolmuş, uçak ve trenlerde yasakların artırılması ve zaman zaman da kontrol edilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.