Makale

YENİ YAYIN DÖNEMİ

Merhaba

YENİ YAYIN DÖNEMİ

Bilgi çağı, teknoloji asrı veya iletişim yüzyılı diye de adlandırılan çağımızda kitle haberleşme araçları, çeşit, ulaşım, hız, süre ve ekonomik açıdan fevkalade gelişmiştir. Teknolojide ulaşılan yeni merhalelerle verilmek istenilen mesajlar dünyanın her tarafında yaşayan milyarlarca insana anında ulaştırılabilmektedir. Kitle iletişim araçlarındaki bu gelişmeler, artık dünyamızı; sınırlan kaldırılmış küçük bir köy haline getirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte günümüz dünyasında dengeler değişmiş, insanlığın gündemine küreselleşme, globalleşme gibi kavramlar yerleşmiştir. Değişen bu dengeler içerisinde din, dünyada yükselen değer olarak yeniden ortaya çıkmıştır.
Bu değişim sürecinde teknoloji üreten toplumların, teknolojilerini aktardıkları ülkelere, teknolojileriyle birlikte kültürlerini ve dinî anlayışlarını da aktarma çabalan sonucu, kitle haberleşme vasıtalarında din eğitimi, hatta eğitim amacı güdülmeyen programlarında bile, haberleşme (komünikasyon) kavramı içinde din konusunda belli bir oranda mesajları bulunabilmektedir. Din konusunda insanların bilgilendirilmesi olayının umumilik ve yaygınlık sıfatı da göz önünde bulundurulduğunda, her türlü yayın tekniğinden ve çeşitliliğinden yararlanma keyfiyetinin önemi de, kendiliğinden gözler önüne serilmektedir.
Başkanlığımız, daha kuruluşundan itibaren aslî hizmeti olan toplumun din konusunda aydınlatılmasında yayın faaliyetlerinde bulunmanın gerekliliği bilinci içerisinde hareket etmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar, gelişmelere paralel olarak mevzuatı çerçevesi içerisinde; bu faaliyetlerini de yenileme ve çeşitlendirme çabası içerisinde olmuştur. Bu cümleden olarak, 1950 yılından itibaren de süreli yayın faaliyetlerine başlamış, 1968 yılında da Diyanet Gazetesi adı altında yeni bir süreli yayını halkımızın hizmetine sunmuştur. Ocak 1991’de şekil değişikliği yaptığı bu süreli yayınını, ülkemizin en yüksek tirajlı dergisi “Diyanet Aylık Dergi” olarak okuyucusuna kesintisiz her ay ulaştırma başarısını da göstermiştir. Süreklilik ve tiraj yönüyle elde edilen bu netice, hiç şüphesiz ki siz kıymetli okuyucularımızın ilgi ve desteği sayesinde gerçekleşmiştir.
Ancak, bugünün insanının tercihleri ve ihtiyaçları ile görsel basındaki gelişmeler nazarı dikkate alındığında Başkanlığımızın, geçmiş tecrübelerinden ve geldiği çizgiden uzaklaşmadan bu faaliyetini, biçim ve muhteva yönüyle yenilemesi ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Günümüzün insanı, kaliteli baskısı yanında, günlük problemlerini dile getiren, bunlara çözüm arayan, toplumun gündemini yakalayan, güncel, güncel olduğu kadar, geçmişiyle bu günü arasındaki köprüyü de oluşturabilen, doğru bilgileri ihtiva eden ve ekonomik açıdan da bütçesine uygun süreli yayınları tercih etmektedir. Buna bir de toplumumuzun günlük gelişmeler karşısında Başkanlığımızdan beklentileri eklendiğinde, dergimizde bazı değişiklikleri yapmamız kaçınılmaz hale gelmiştir.
Bu anlayışla, 2000’e bir kala, Diyanet Aylık
Dergimizin yeni yayın döneminde, elinizdeki Ocak 1999 sayısından itibaren bazı yenilikleri ihtiva edeceği müjdesini veriyor, biraz da bu değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi günümüzde mazruf kadar zarf da önemli hale gelmiştir.
Bu bakımdan biz de dergimizin önce kağıt kalitesini değiştirmekle işe başladık. Dergimizde yayınlanan fotoğraf, resim ve yazıların göze daha güzel hitap edebilmesi için birinci hamur toprak kağıttan, LVC kuşe kağıt baskıya geçtik. Aslında gramajı daha yüksek bir kağıtla karşınıza çıkma arzusunda idik. Fakat doğacak fiyat farkının bütçenizi zorlayacağını düşünerek tercihimizi bu gramajda yapmak durumunda kaldık. Hemen şunu ifade edeyim ki, önümüzdeki yıl kağıdımızın gramajını da yükselteceğiz. Ayrıca, okuyucularımızın beklentilerine geniş ölçüde cevap verebilmek için de sayfa adedimizi çoğalttık. Daha önce 4 forma 64 sayfa olan dergimiz, bu sayımızla birlikte 5 forma 80 sayfaya çıktı. Sayfa düzenimizde de bu gelişmelere uygun olarak değişiklikler yaptık. Bunlar elbette ki biçim yönüyle yaptığımız değişiklikler.
Peki muhteva yönüyle ne gibi değişiklikler yapıyoruz? Öncelikle dergimiz iki gündemli çıkacak, gündemimizin birisi önceki sayılanınızda da olduğu gibi tarihi olayları kapsarken, bir diğeri de Başkanlığımızın günlük meselelere bakış açısını yansıtacak, toplumsal olayları ihtiva eden konulardan oluşacak ve her sayıda ayrı bir konuyu irdelemeye çalışacağız. Diğer taraftan, “Kültür ve Sanat”, “Basında Din-Diyanet”, “Tarihten Portreler”, “Günümüzde Örnek Din Adamları”, “Kadın ve Aile” Okuyucu mektuplarının değerlendirileceği “Sizden Seçtiklerimiz” önümüzdeki sayılarımızdan itibaren dergimizde bulacağınız köşelerimizden bazıları. Bununla birlikte, eskiden olduğu gibi Başkanlığımızdan ve Müftülüklerimizden haberler, Bulmaca ve Nakış Nakış Kainat sayfalarımızı da devam ettireceğiz.
Süreli yayınların yaşayabilmesi, istenilen düzeyde kaliteli ve seviyeli yayın yapabilmesi; okuyucusunun desteği ve ilgisiyle mümkündür. Yeni yayın dönemimizde de, bizden hiç eksik etmediğiniz ilgi ve desteğinizi bekliyor, içerisinde bulunduğumuz Ramazan ayını, idrak edeceğimiz Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’m hayırlara vesile kılmasını ve her şeyin gönlünüzce olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hoşça kalınız.


Harun ÖZDEMİRCİ
Dini Yayınlar Dairesi Başkanı