Makale

Eğitim MERKEZLERİMİZ

Eğitim MERKEZLERİMİZ

Yusuf SARIKAYA
Harput Eğitim Merkezi Öğretmeni

Eğitim merkezlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki önemli yeri herkesçe malumdur. Türkiye’nin her- yerinde mutlaka bir temsilcisi bulunan Başkanlığımızın bu kadar geniş mensubunu mesleki açıdan istediği düzeye getirebilmesi, çıkardığı genelgeleri uygulamada aksaklığa meydan vermeden uygulatması yine eğitim merkezlerinde yapılan çalışmalarla mümkün olmaktadır.
İstanbul/Haseki ve Konya Selçuk Eğitim Merkezleri, teşkilatımızın müftü ve vaiz gibi üst düzey idareci ve ilim adamlarını yetiştirirken; Bolu, Antalya, Harput, Manisa, Kastamonu, Akçaabat ve Erzurum Eğitim merkezleri müftü, vaiz, murakıp, Kur’an kursu öğreticilerinin hizmet içi eğitimlerini vermenin yanında daha yaygın olarak da imam-hatiplerin temel ve hizmet içi eğitimlerini vermektedir.
Her kurumun hizmet içi eğitimi vardır. Eğitim merkezlerinin önemi her kurum için söz konusudur. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığının Hizmet İçi Eğitim merkezleri diğer kurumlannkine benzemez. Diğer kurumlann bazılarında memuriyet boyunca bir- kez böyle bir eğitim yeterli olabilir. Ancak Başkanlığımızın üstlendiği “Toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini sevk ve idare etmek...” gibi çok önemli bir işi yürütmesi ve toplumun önüne geçen din hizmetlerinin günün meselelerine İslam’ın özüne sadık kalarak çözüm getirmek ve getirilen çözümleri mensuplarına duyurmak zorunluluğu eğitim merkezlerine duyulan ihtiyacı bir kat daha artırmaktadır. Ekonomik nedenlerle bu eğitimler her ne kadar birkaç yıldır kısıtlı olarak yapılıyorsa da aynı ihtiyaç bitmiş değildir.
Hatta (böyle giderse) bundan böyle imam-hatipliğe on beş yaşından sonra din eğitimi almış, mahreci bozuk, yeterli eğitimi almamış kimselerin atanma dönemlerini yaşamak zorunda kalacağız. İşte böyle- si dönemlerde bu kurslara ne kadar ihtiyaç duyulacağı erbabınca malumdur. Bu nedenle zamanında bunun önlemi alınmalıdır. Mevcut imam-hatip liseleri yedi yıl eğitim vermesine rağmen din hizmetlerindeki konumlarını yakînen bilmekteyiz. Siz bu eğitimi dört yıl gibi bir zamana düşürür ve bunu da onbeş yaşından sonra yaparsanız doğabilecek mahzurları düşünün. Kaldı ki tüm din hizmetlerinin en az ön lisans eğitimi veren kurumlardan geçmesi acilen sağlanmalıdır.
Kısacası eğitim merkezleri kalite ve sayı bakımından gözden geçirilmesi şartıyla önemini korumakta ve belki de daha önemli bir konuma gelmektedir. Gelmek zorundadır.
Dilerseniz yıllardır Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’nun bir kısım illerinin din hizmetlilerine hizmet veren Elazığ/Harput Eğitim Merkezinden örnek olarak söz edelim.
ELAZIĞ/HARPUT EĞİTİM MERKEZİ
Harput Eğitim Merkezi, Elazığ’ın tarihi açıdan en önemli yeri olan Harput’ta geniş bir alan üzerine kurulmuş, 250-300 kursiyerin yatılı kalabileceği, eğitim öğretim görebileceği bir eğitim kurumudur. 1982 yılında ilk eğitimine başlayan eğitim merkezimiz 1998 yılı sonu itibariyle genel hatlanyla aşağıdaki faaliyetleri yapmıştır:
1- İmam-Hatipler Kursu : 72 adet düzenlenmiş ve 10617 görevli kısa süreli temel eğitim ve hizmet içi eğitim görmüşlerdir.
2- Müftüler Kursu : 1982 yılının muhtelif aylarında 730 ilçe müftüsü kurs görmüşlerdir.
3- Hac Semineri: 1998 yılında 315 imam-hatip haccın menasiki ve diğer ilgili meseleler hakkında kurs görmüşlerdir.
4-Hitabet Kursu : 1998 yılında Kayseri’den başlayarak tüm doğu ve güneydoğu illerinin merkez cami imam-hatipleri, konu seçimi, hutbe hazırlama ve sunma tekniklerine dair 25 kişi kurs görmüştür.
Harput Eğitim Merkezi 1998 yılı itibariyle de yoğun bir çalışma performansı göstermiştir. İkisi Elazığ Müftülüğünce merkez ve ilçe imam-hatiplerine, üçü de bölge imam-hatiplerine olmak üzere beş kursa ev sahipliği yapmıştır.
Ayrıca ilk defa Hac Dairesi Başkanlığımızca toplam 315 din görevlisine hac semineri verilmiştir. 25 kişiye hitabeden Hitabet Kursu da aynı yıl gerçekleşmiştir. Kısacası 1998 yılında değişik alanlarda olmak üzere 650 civarında din görevlisi kursa ve seminere tabi tutulmuştur.
Halen iki öğretmen ve bir müdürden oluşan eğitimci kadrosuyla eğitimini sürdüren Harput Eğitim Merkezi yeterli sayıda personeli ile doğu ve bazı orta Anadolu illeri ile güneydoğuya olan hizmetlerini sürdürmektedir Bölgenin Kur’an-ı Kerim tilavetindeki zaafları ve gelenekçi din anlayışının ağır bastığı göz önüne getirilirse sanırım eğitim merkezimizin önemi daha iyi kavranır.
Bu kısa çalışmamla toplumda ve camiamızda faaliyetleri epeyce gözden ırak kalmış, yaptığı çalışmalar topluma lanse edilememiş Eğitim Merkezlerini bir nebze de olsa tanıtmak. Belki de bu eksikliğin en önemli müsebbibi buralarda görev yapan bizleriz. Bu açıdan diyorum ki, her kurs ve seminer çalışması dergi ve gazetelerimizde haber olarak verilmelidir.
Yeterli açıklama olmadığını bildiğim bu çalışmamın az da olsa hizmet etmesi dileklerimle.