Makale

BİR KİTAP TANITIMI- Sırât-ı Müstâkim ve Sebîlürreşâd Mecmûaları Fihristi

BİR KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doc. Dr. Nesimi YAZICI’nın "Belleten C.LVIII, Nisan 1994, sayı: 221’den ayrı basım olarak tanıttığı bir kitap var: "Abdullah CEYHAN, Sırât-ı Müstâkim ve Sebîlürreşâd Mecmûaları Fihristi".
(Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 298, İlmi herler 55), Ankara 1991,
X+6105. Şöyle diyor Nesimi hoca tanıtımında: "Sırat-ı Müstakimin ilk sayısı 30 Şaban 1326/14 Ağustos 1324/27 Ağustos 1908 Perşembe günü çıkmıştır. Mecmuanın resmen başlangıcı (tarih-i tesisi) ise ’Temmuz 1324/24 Temmuz 1908’dir. Çıkış amacı: "Fatiha-i â’mâl (amelin çoğulu) ve mukaddeme-i âmâlimiz (emelin çoğulu) din-i mübine hizmet ve ihvan-ı mü’minine nasihatle müstelzim-i saadet olan menhec-i kavîm-i istikamet ve Sırat-ı Müstakim i hidayete davetten ibret... Şems-i tâbân-ı İslamiyet gözlerini kamaştırdığı huffaş-ı binanın setr i envâr-ı hakikat maksad-ı garaz kârisiyle her bâr diyanet-i muazzama-i Muhammediye aleyhine neşriyât-ı faside ve isnâdât-ı kâzibeden hâli kalmadığından neşriyât ve müftereyât-ı Vâkıayı delâil-i akliye ve berâhin-i nakliye ile red ve tekzib eylemek"tir.
Ebu’l-Ulâ Zeynelâbidin ve Eşref Edib’in yönetiminde çıkarılan Sırat-ı Müstakim bu ilk döneminde 16 Şubat 1327/29 Şubat 1912’ye kadar 182 sayı çıkarılmıştır.
Bibliyografik çalışmaların araştırmacıları uzun ve yorucu mesailerden kurtardığı, çalışmalarına hız kazandırdığı, yapılacak çalışmaların daha az eksikle gerçekleştirilmesine çok olumlu katkılar sağladığı düşünülürse, Abdullah CEYHAN’ın bu çalışmasını bu yöndeki faaliyetler açısından takdir etmek gerektiğini ifadeyle satırlarımızı tamamlamak isteriz".