Makale

Fatih'in Dilenci Kardeşi

Fatih’in Dilenci Kardeşi

Fatih Sultan Mehmed dönemini anlatan tarihî kaynaklar, Doğu Roma ’nın fatihi bu büyük padişahın kendisine yöneltilen sorular karşısında hazırcevaplı oluşundaki niteliğine değinirler.
Bu yönünün anlatıldığı bir hadiseye göre, Fatih bir gün atına binip ava çıkarken, karşısına bir dilencinin çıktığını görür. Bunun üzerine padişah sözkonusu dilenciye bir altın ihsan eder. Bunu az gören dilenci:
- Padişahım, ben senin kardeşin olduğum halde nasıl oluyor da sen bana bir tek altın verirsin? Şu hareketin insafa sığar mı, diye feryad ve figana başlamış. Bu manzara karşısında Fatih atının dizginini çekip durmuş ve dilenciyi yanına çağırıp sormuş:
- Bu nasıl söz böyle: Sen benim kardeşim olduğunu nasıl iddia edebilirsin?
Dilenci de hemen cevabı vermiş:
- Bu ne gaflettir padişahım, nasıl olur da sen, benim kardeşim olduğunu bilmezsin?
Hayretler içinde kalan Fatih, konunun aslını öğrenmekte ısrar edince, cesur dilenciden şu cevabı alır:
- Padişahım ikimiz de Adem babamızın oğulları değil miyiz?
Bu cevaptan oldukça hoşlanan Bizansın Fatihi de şöyle mukabelede bulunur:
- Eğer öteki kardeşlerimiz de haber alacak olursa senin hissene bu bir altın bile düşmez!
Bununla beraber, nesep birliği çok hoşuna gittiği için cömert Fatih dilenci kardeşine bir çok altınlar daha vermiş!...

(Tarihi Hakikatler, 1. Hâmi Da niş mend, C.1, s. 19-20)

Hazırlayan: Ramazan ÖZALPDEMİR