Makale

SAĞLIK DİN İLİŞKİSİ

SAĞLIK DİN
İLİŞKİSİ

Fahri KAYADİBİ
Kocaeli Müftüsü

İslam Dini kişi ve toplum için yararlı şeylere önem vererek tavsiye etmiş, zararlı olan hususlardan da kaçınılmasını istemiştir. Sağlık, insan ve toplum için çok önemli olduğundan, dinimiz bu konu üzerinde çok durmuş ve onu bizlere tavsiye etmiştir. Sağlık, Allah (C.C.)’ın insanlara İslam’dan sonra verdiği en önemli nimetidir. Çünkü sağlıksız bir insan ne kendisine, ne toplumuna faydalı olabilir ve ne de Rabbine ibadet edebilir. Sağlık kadar önem taşıyan başka bir-şey yoktur. Kişi sağlığının kıymetini bilip şükrünü eda etmelidir. Kanunî Sultan Süleyman bir beytinde;
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
diyerek cihanda sağlık kadar kıymetli bir varlığın olmadığını vurgulamıştır. Sağlığın insan için bu kadar kıymetli olması nedeniyle, Peygamberimiz (S.A.S.)’in sağlık hakkındaki tavsiyeleri kitaplarda Tıbb-ı Nebevî başlığı altında yerini almıştır. Fakat biz insanlar bu sağlık hazinesinden tam yararlanamadığımız veya kıymetini tam bilemediğimiz için Peygamberimiz (S. A. S.), “iki nimmet vardır ki, insanların çoğu onlarda aldanma içindedir: "Sağlık ve boş vakit" (î) buyurmuştur. Bir diğer sözlerinde de: "Kim bedenen afiyet içinde sabaha çıkar, nefsini emniyette bulur ve günlük gıdasına da sahip olursa dünya Ona verilmiş gibidir." (2) buyurarak sağlık nimetinin önemine dikkatimizi çekmiştir. Gene bir hadis-i şeriflerinde, "Allah’tan af ve afiyet isteyiniz. Zira hiç kimseye imânî yakinden sonra afiyet kadar büyük nimet verilmemiştir." (3) buyurarak imandan sonra en büyük nimet olan sağlığı Yüce Allah’tan istemesini tavsiye etmiştir.
İşte biz burada böylesine önemli olan sağlık nimetinin tehlikelerden korunması, tedavisi, insanın beden ve ruh sağlığının dengeli bir şekilde tutulması konularında bazı hususları küçük başlıklar altında ele alacağız

SAĞLIĞIN TEMELİ TEMİZLİK
İslâm Dini’ nin özünde maddî ve manevî temizlik vardır. Rabbimiz bizlere ibade: en önce temizliği
DİYANET AYLIK DERGİ «NİSAN 94 • 10
emretmiştir. Gusülsüz ve abdestsiz ibadet yapamıyoruz. Namaz için elbiselerimiz, vücudumuz ve ibadet mahallimizin temiz olması şart koşuluyor. Vücut ve çevre temizliği isteniyor. Temizlenenler Kur’an da övülüyor. Peygamberimiz (S.A.S.), "Gücünüzün yettiği kadar herşeyi (temiz tutunuz) temizleyiniz; zira Allah, İslâmiyet! temizlik üzerine binâ etmiştir. Cennet’e ancak temiz olanlar girecektir." (4) buyurmuştur. Temizlik üzerin binâ edilen İslâm, böylece sağlığın temelindeki temizliği de sağlamış oluyor. Gene Peygamberimiz (S.A.S.), "Ümmetimi (Yahud insanları) zahmete düşürmekten korkma-saydım, onlara her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim." (5) buyurarak, diş ve ağız sağlığının esasını teşkil eden temizliği tavsiye etmiştir.

SAĞLIĞA ZARARLI : ŞEYLER
İslâm Dini, insanın ruh ve beden sağlığına zararlı olan her türlü yiyecek ve içecekleri yasaklamıştır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
RUH SAĞLIĞINI BOZAN FİİLLER YASAKTIR
Her günah insan ruhunda menfî bir iz bırakır. İslâm Dini, kişinin ruhunda ve vijdanında sıkıntılar meydana getirerek ruhî dengeyi bozan kötü işleri yasaklamıştır. Bir Müslümanın eliyle, diliyle ve davranışlarıyla diğer Müslümanları incitmesi yasaktır. İnsan haklarını çiğnemesi yasaktır. Ruh sağlığını dengede tutacak namaz, oruç, zekat gibi ibâdetler ise emredilmiştir.
ALKOL (UYUŞTURUCU) VE KUMAR YASAĞI
Modem tıp, insan beynini sarhoş eden, bedene çeşitli zararlar veren alkol ve her türlü uyuşturucuyu yasaklamıştır. Günümüzde bütün dünya, insan sağlığını korumak için alkol ve uyuşturucuya karşı amansız bir savaş açmıştır. Oysa ki, İslâm’da sağlığımızın düşmanı alkol ve her türlü uyuşturucu Allah’u Teâlâ’nın kitabı, Hz. Peygamber (S.A.S.)’in sünneti ile yasaklanmıştır. Peygamberimiz (S.A.S.), "Sarhoşluk veren her şey haramdır." buyurmuştur.
İnsanı maddeten perişan eden, toplumu için için kemiren-, insanın ruh sağlığını alt-üst eden kumar da İslâm Dini’nde yasaklanmıştır.

1. BuhârîTec. Ter, C. XII, s.389
2. Buhârî
3. Nesâî
4. Râmuz’ul-Ehâdis, s.258
5. Riyazus-Salıhin, Hadis No: 1201