Makale

KADININ MAHREMSİZ HACCA GİTMESİ

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

KADININ MAHREMSİZ
HACCA
GİTMESİ

Kadınlara haccın edasının farz olmasının şartlarından biri de, yolculuk esnasında, beraberinde eşi veya babası, oğlu, süt oğlu, torunu, damadı, amcası, dayısı, yeğeni... gibi aralarında evlilik câiz olmayan bir yakınının bulunması imkânıdır. Söz konusu yakınlarından biri olmayan kadınlara, zengin de olsalar, haccın edası farz değildir.
Hanefî mezhebinde, kadınların yanlarında eşleri veya mahremlerinden biri olmaksızın, dineri sefer sayılabilecek bir mesafeye yolculuk etmeleri câiz görülmemiştir. Yanında eşi veya mahremi olmaksızın hacca giden kadınların haccı sahih ise de, bu şekilde hacca gitmeleri tahrimen mekruhtur.
Şafii mezhebinde ise, eşi ve mahremi olmayan bir kadının, güvenilir kadınlardan meydana gelen bir grup içinde farz olan hacca gitmesi câizdir. Sayılan çok da olsa, yanlarında eşleri veya mahremleri olmadan kadınların nafile hacc için yolculuk yapmaları, şafıi mezhebinde de câiz görülmemiştir.