Makale

Hayatın Dört mevsimi

Hayatın Dört Mevsimi

Meşhur tarihçimiz İsmail Hami Danişmend, Tarihi Hakikatler adlı eserinin -ikinci cildinin 350-351- sayfalarmda şöyle bir olay nakleder:
“Sultan Hamid’in 1963 yılında vefat eden kızı Ayşe Sultan anlatmıştı:
Dedesi (Sultan Mecid) bir gün meşhur tanzimatçı Sadrazam Koca Reşid Paşa ile sohbet ederken şöyle bir şey söylemiş:
- Bilmem ne dersin Paşa? Bugün ne kadar yaşıyorsak yine o kadar yaşasaydık ama, şu orta yaşlılık, ihtiyarlık olmasaydı da, genç yaşasaydık kim bilir ne kadar mesud olurduk!
Reşid Paşa şu karşılığı vermiş:
- Her fikrinize katılmayı bir şeref sayarım ama, müsade buyurulursa bu şahene düşüncenize ne yazık ki iştirak edemeyeceğim Padişahım. Eğer insan ömrü hep buyurduğunuz gibi gençlikle geçmiş olsaydı, tek bir mevsime münhasır kalır ve gayet muntazam bir hayat geçirmiş olurduk. Her şeyin lezzeti çeşitliliğindendir. Mesela günün sabah, öğle, akşam ve gece denilen bölümleri olmasaydı, kim bilir ne kadar bahtsız olurduk! Yılın ilkbahar, yaz sonbahar ve kış mevsimleri olmasaydı hayatın tadı olur muydu? Onun için insan ömrünün de çocukluk, gençlik, orta yaşlılık ve ihtiyarlık gibi dört mevsime ayrılmasından dolayı Allah’a şükretmeliyiz!..

Hazırlayan: Ramazan ÖZALPDEMİR