Makale

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE AIDS

Doç. Dr. Selçuk ALSAN(*)

ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE AIDS

AİDS, eşcinsellik ve fahişeliği kurumlaştırıp "bir hayat şekli" olarak kabul etme mücadelesi veren Batı’ya, sınırsız zevk anlayışının faturası olarak ortaya çıkıyor.
DÜNYADA ilk defa 1981’de ABD’de eşcinseller ve damardan uyuşturucu kullananlar arasında AİDS denen yeni bir hastalığa rastlandığı açıklandı. AİDS, İngilizce "acquıred ımmu-nodefıcıency syndrome" sözcüklerinin başharflerini temsil ediyordu-, bu "edinilmiş bağışıklık yetmezliği" demekti. AİDS’in kuluçka dönemi ortalama 5-6 yıl olduğundan, hastalar virüsü 1975’lerde almış demekti.

AİDS VİRÜSÜ NASIL ALINIYOR?
AİDS virüsü aşağıdaki yollarla alınmaktadır:
• Homoseksüel cinsel temas,
• Meteroseksüel (karşı cinsten biriyle) cinsel temas,
• Damar içine pis iğnelerle uyuşturucu enjekte etmek,
• İyi sterilize edilmemiş iğne ve enjektörler,
• Kan ve bazı kan ürünlerinin damardan verilişi,
• AlDS’li anneden bebeğe geçiş,
• Sağlık personelinin kazayla AİDS alışı,
• AlDS’li hastalardan organ (böbrek vb.) veya sperm nakli,
• Çok nadiren AlDS’li biri tarafından ısırılmak.
Eşcinselliğin ise AlDS’den en sık rastlanan neden olduğu biliniyor. Ama virüsü kim kime veriyor, bunu herkes anlamış değil.
AlDS’li bir erkekle bir kadın arasında bir defa da olsa cinsel temas AİDS bulaşmasına neden olabilir.
Damar içine uyuşturucu (eroin, kokain vb.) vermeye alışmış olanlar, bu işi grup halinde toplanarak yaparlar. Enjektör ve iğne kaynatılmadan elden ele dolaşır; grubun içinde tek bir AlDS’li olması bile bütün gruba AİDS bulaştırmaya yetebilir.AİDS VİRÜSÜNÜN BULUNDUĞU YERLER
AİDS (+) bir insanda kan, plazma, idrar, ter, gözyaşı, salya, bronş sıvısı, sperm, vaginal sıvı, beyin-omurilik sıvısı, kemik iliği, lenf bezleri ve anne sütü AİDS virüsü içerebilir. Bunlardan en çok AİDS bulaştıranlar kan, sperm ve vagina sıvısıdır. Bunun nedeni bu sıvıların AİDS virüsleriyle dolu lenfositler içermesidir. Plazma ve anne sütü yeterli sayıda serbest AİDS virüsü içerdiğinde, AİDS bulaştırabilir. Diğer vücut sıvılarındaki serbest AİDS virüsü sayısı, AİDS bulaştırmayacak kadar azdır.

AIDS’Ü BİR HASTANIN GELECEĞİ
AİDS olanların hepsi en geç 5 yıl içinde ölürler. Ölüm çok çeşitli enfeksiyonların ve kanserlerin peş peşe veya bir arada vücudu istila etmeleri sonucudur.

AİDS KAN TESTİ POZİTİF OLANLARIN (SERO-POZİTİFLERİN) GELECEĞİ
Dünyada 5-10 milyon insanın kanında AİDS virüsü bulunduğu halde AİDS hastalığının belirtileri yoktur-, bunlara AİDS portörü (taşıyıcı) denmektedir. Acaba bunların ne kadarında ne kadar sonra AİDS hastalığı oluşacaktır? Kaliforniya’da 1978’den beri izlenen eşcinseller üzerindeki bir inceleme hastalığın uzun bir kuluçka devri olduğunu göstermiştir. Seropozitif olanların (kanında AİDS testi pozitif olanların) %40’ı 3 yıl sonra ve % 75i 7-9 yıl sonra A-IDS’e yakalanmaktadır; yani bağışıklığın azalmasına bağlı peş peşe mikroplu hastalıklar ve bazı tümörler görülmektedir.

AİDS HASTALIĞININ BAŞLICA BELİRTİLERİ
Virüs alındıktan 3-6 hafta sonra gribi andırır bir hastalık oluşur: Ateş, eklem ve kas ağrıları, deri AİDS’e karşı çaresizliği, duvar döküntüleri, ishal. Bu durum 2-3 yazılarında arama tesellisi... Hafta sürer. 8-12 hafta sonra A-IDS kan testi (+) olur. AİDS bunamasında ellerde titreme, hiç konuşmama, idrar ve dışkıyı tutamama, iki bacağın felci ve beyinsel faaliyetlerin giderek gerilemesi vardır.

AİDS’İN DÜNYADAKİ DAĞILIMI
ABD ’deki durum: %94’u erkek ve %6’sı kadın 1,5 milyon AİDS portörü (taşıyıcısı) ve 100.000 AIDS’lı hasta. İşte ABD’nın 1990 A-IDS TABLOSU. Portörlerin %25-50’sı ilerde AİDS hastası olacak.
AlDS’lılerin %1’i 13 yaşın altında, %70’ı 20-40 yaş arası, %21’i 40-50 yaşında. ABD’de AlDS’lılerin dörtte üçü eşcinsel, altıda biri damardan uyuşturucu kullanıyor. AlDS’li çocukların dörtte üçü A-DS’i annelerinden, kalanı ise kan naklinden almıştır.
ABD’de 2,5 milyon sürekli eşcinsel, 2,5-7,5 milyon biseksüel (hem erkek, hem kadınla cinsel ilişki kuran) vardır. AlDS’li eşcinsel erkeklerin cinsel ilişki kurdukları değişik erkeklerin sayısı ortalama 1100’dür (yaşam süresinde). AİDS almamış eşcinsel erkeklerde bu sayı 500’dür. Çok eşlilik gerek erkek, gerekse kadınlarda A-IDS sıklığını artırmaktadır. Eşcinsel erkeklerin %8’i damardan uyuşturucu da kullanmaktadır.
ABD’de AİDS gerçekten ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Eşcinsellerin % 65’i, damardan uyuşturucu alanların %87’si, hemofiliklerin %90’ı ve hayat kadınlarının %5-40’ı AİDS virüsünü almıştır. Uyuşturucu kullananların %80’i 40 yaşın altındadır.
ABD’de damardan uyuşturucu alışkanlığı da büyük bir sosyal yaradır. Bu ülkede, yarıya yakını New York’ da olmak üzere, 1 milyondan fazla insan damardan eroin veya kokaine alışmıştır. Bunların hemen hepsi (%90) heteroseksüeldir. Üzücü bir nokta üçte birinin kadın oluşudur. Bu kadınların hemen hepsi çocuk doğurma yaşında olup %30-50’si hayat kadınıdır. Bu yolla AİDS alan bu kadınlar AİDS’i çocuklarına geçirmektedir.

Avrupa’da AİDS:
Batı Avrupa’daki AİDS Amerikan AİDS’ine benzer-, küçük bir farkı vardın Eşcinsellerde biraz daha sık uyuşturucu alanlarda biraz daha seyrektir. Avrupa’daki Amerikan askerlerinde de AİDS mevcuttur.

Afrika’da AİDS
İlginçtir ki, Afrika’nın kuzeyinde (Müslüman Afrika’da) AİDS yoktur. AİDS tropik Afrikada (Hıristiyan Afrika) sık görülmektedir. Senegal, Zaire, Zambia, Uganda ve Kenya. Orta Afrika’da kentlerde 20-40 yaş arası gençlerde AİDS sıklığı % 5-25, Doğu Afrika’da % 25-50’dır. Afrika AİDS’i, ABD Avrupa tipi AlDS’den birçok önemli farklar göstermektedir.
Haiti’de AİDS
Afrika AİDS’ine benzemektedir. Haiti, eşcinsellerin bulaşma adası olarak bilinse de burada AİDS he-teroseksüel olarak yayılmaktadır. Haiti’de çok sayıda erkek ve kadın fahişe vardır.

AİDS’İN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?
Bugün için AİDS’in birtakım i-lâçlarla tedavisi yalnızca hayatı hafifçe uzatmaktadır. Kesin tedavisi henüz yapılamamaktadır.
AİDS, gelecek 10 yılda 1000 kat artacak. Etkili bir aşının veya tedavinin bulunması en az 10 yıl alacak. Korunmak için tek bir yol kalıyor: Dünya alışkanlıklarını değiştirmek. Birçok Batı ülkesinde, AİDS ortaya çıkana kadar, eşcinsellik ve fahişeliği kurumlaştırmak, erkek veya kadın olarak sınırsız bir seks anlayışı içinde çok eşlilik ve uyuşturucu kullanmak "bir yaşam şekli" olarak kabul edildi ve hatta "özgür" lüğün ifadesi sayıldı. AİDS bugün zevk alanında sınırsız bir özgürlüğün faturası olarak ortaya çıkıyor. AİDS: Bir anlık bir zevk, birkaç ay sonra ateş ve lenf bezlerinin şişmesi, birkaç yıl rahat, sonra 5 yıl için de en az 50-100 kere hastanelere yatıp "bulaşıcı hastalıklar" nedeniyle izole edilerek tedavi yavaş yavaş zayıflamak ve bunamak, işini, eşini, çocuklarını, dostlarını kaybetmek, birçok kimsenin adını bile duymadığı korkunç mikrop ve tümörlerle savaş, herkesin kaçtığı bir "20. yüzyıl vebalısı" olmak. Önlem alınmazsa, 20 yıl sonra dünyada hemen herkes AIDS mikrobunu almış olacak. Bütün bunları önlemek insanın 4 kendi elindedir. Eşlerin birbirine sadık olduğu bir evlilik, AİDS’e karşı en güçlü bir silâhtır. İnsanların teselliyi sınırsız sekste ve uyuşturucuda aramasını önleyerek tedbirler geliştirilmeli ve bu yönde eğitimleri sağlanmalıdır. (
Tedavisi çok zor olan eşcinsellik ve fahişeliği ta başından önlemenin çaresi araştırılmalı, hapishaneler kontrol edilmeli...

Neden bazı ülkelerde AİDS’in olmadığı üzerinde ciddi olarak düşünülmeli ve AİDS’in neyin faturası olduğu iyi anlaşıla malıdır.

(*) Bilim ve Teknik Dergisi
Özetleyip Yayına Hazırlayan:
Ramazan ÖZALPDEMİR