Makale

DİN HİZMETİNDE YENİ BİR DÖNEM

Başyazı

Prof. Dr. M. Said YAZ1CI0ĞLU
Diyanet İşleri Başkanı


DİN HİZMETİNDE YENİ BİR DÖNEM

AÇIK Öğretim programından din görevlilerinin istifade etmesi ile Diyanet tarihinde ve din hizmetlerinde yeni bir dönem başlayacaktır. Bu programın kısa sürede ve başarı ile gerçekleştirileceğine olan inancım tamdır.
KONU 3 yılı aşkın bir zamandır gündemdedir, ilk ortaya atıldığı andan itibaren, teşkilât tarafından sempati ile karşılanmış, kısa sürede her kademede ve kamuoyunda benimsenmiştir.
BU ilgi çok tabiî ve normal idi. Çünkü bu imkândan istifade etme durumunda 50 bine yakın personelimiz mevcuttur. Bu personelin yaş ortalaması 24-25’tir. Teşkilât mensuplarının % 62’sine tekabül eden bu genç, dinamik, öğrenmeye ve okumaya istekli insanlar, bu ihtiyacı zaten hissediyorlardı. Gerekli olan, onlar adına bu isteğin formüle edilerek, ilgili makamlara sunulmak sureti ile çözülmesi idi.
YAPILAN da bu olmuştur. Ancak ifade etmek gerekir ki, konunun çözümü hiç de kolay olmamıştır. Üç yılı aşkın bir zaman süresi içinde, çeşitli kesimlerde yoğun temaslar yürütülmüştür. Sonuç müspet olmuş, geç kalan bu imkân, teşkilât mensuplarımızın önüne anılmıştır.
ÖĞRENMENİN yaşı ve zamanı yoktur. Hele din görevlisi için bu konuda her imkân zorlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki diploma her işi çözmeye yetmez. Devamlı surette insan kendisini yenileyecek ki, kendisinden hizmet bekleyen insanlara faydalı olabilsin.
BU bakımdan tahsili ve diploması ne olursa olsun, herkesin kendisini yenilemesi, aşması ve hitap ettiği topluma, her vesile ile, mutlaka bir şeyler verebilmesi gerekir. Bunu başarmanın tek yolu, sürekli çalışmak ve kendini yenilemekten geçer.
AÇIK Öğretim bir merhaledir. İki yıllık dönemden sonra yeni imkânlar ve hedefler mutlaka olacaktır. Bu program, 2 yıllık meslek ağırlıklı, ön lisans tamamlama imkânını sağlayacaktır. Böylece kademeli bir şekilde, 4 yıllık lisans seviyesinde, yüksek tahsil yapma imkân ve hedefi gerçekleşmiş olacaktır.
BUGÜN her vesile ile dile getirilen ve % 7 gibi çok düşük oranda olan, yüksek tahsilli Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları, Açık öğretimin ciddi ve başarılı bir uygulaması sonucunda, % 80-90’lara tırmanabilecektir. Bu hedefe birkaç yıl içinde ulaşma imkânı önümüzdedir, önemli olan, bu işe dört elle ve ciddiyetle sarılmaktır. Bütün teşkilâtın bu programa karşı ilgisi, isteği ve gayreti beklenen hedefleri gerçekleştirmemizde en önemli unsurlar olacaktır.
BÖYLECE Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülkemizdeki saygınlığı artacağı gibi, asıl önemlisi, verilen hizmette belirgin bir farklılık mutlaka olacaktır. İnsanlarımıza dini konularda rehberlik etmek ve onları eğitmekle yükümlü olan her kademedeki din görevlisi, daha bilgili, kültürlü ve kendine olan güveni artmış bir şekilde, hizmetine devam edebilecektir. Bu da, teşkilâtın Türkiye genelindeki saygınlığını ve otoritesini daha da güçlendirecektir.
AÇIK öğretim programının mevcut hali ile bazı eksiklikleri olabilir, önemli olan başlangıçtır. İleriye yönelik iyileştirmeler mutlaka sağlanacaktır. Zaman içerisinde, daha mükemmel hale getirilmesi söz konusu olacaktır. Ancak mevcut hali ile de, pek çok eksikliklerin tamamlanacağı ve hizmette daha başarılı olunacak bilgilerle mücehhez olunacağı kesindir. Sosyal bir vakıa olan ve toplum içinde yapılan din görevi, bu programla takviye edildikten sonra bir seviye kazanacaktır. Bundan da hem görevlilerimiz, hem de insanlarımız faydalanacaktır.
AÇIK öğretim imkânının teşkilâtımıza hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, her kademedeki mensuplarını yakından ilgilendiren bu faaliyete, herkesin ciddiyetle sahip çıkmasını ve en iyi şekilde gerçekleşebilmesi için, herkesin üzerine düşeni yapmasını diliyor ve bekliyorum.
PROJENİN içinden yüz akı ile çıkılacağına olan inancım, bu teşkilâta duyduğum güvenin bir ifadesidir. Yüce Allah’tan her konuda başarılarınızın devamını diliyorum.