Makale

Dış Türkler ve Sorumluluklarımız

Başyazı

Prof. Dr. M. Said YAZICIOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

Dış Türkler Ve Sorumluluklarımız

SON birkaç yılın, dünyayı sarsan ve ülkemizi çok yakından ilgilendiren, en önemli olayları şüphesiz Doğu Bloku’ndaki gelişmelerdir. Sovyetler Birliği’nde esmeye başlayan değişim rüzgârları, bütün Doğu Blokunu zaman içinde etkilemiş, Balkan ülkeleri de değişim rüzgârlarının etkisinden kurtulamamıştır.
Doğu Blokunda neler olmuştur?
YETMİŞ yılı aşkın bir süre, insan tabiatına uygun olmayan, insanın doğuştan ihtiyacı olan dinî değerlere kesinlikle yer vermeyen rejimler, birer birer çöküp yok oldular. Baskı ile belki bir süre insanlar sindirildi; ancak zamanı geldiğinde, çürük temeller üzerinde bina edilen totaliter yönetimler, kaçınılmaz son ile karşı karşıya geldiler.
DOĞU dünyası yavaş yavaş normal mecrasına oturmaktadır. Bu değişim rüzgârı Türki-ye’yi yakından ilgilendirmektedir. Gerek Sovyet Rusya’da gerekse Balkanlarda, onbinlerce soydaşımızın bulunması, gerekse bu ülkelerin yakın komşumuz olmaları, ülkemiz açısından değerlendirilmesi gereken hususlardır.
KONUNUN çeşitli yönleri vardır. Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi büyük yankılar uyandırmıştır. Projenin bazı çevrelerde kuşku ve endişe yaratması, ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.
ÜLKELER arasındaki münasebetlerin verimli ve kalıcı olabilmesi için, ekonomik, kültürel ve sosyal alanları kapsaması gerekir. Dolayısı ile ekonomik alanda atılan bu adımlar, çok yönlü münasebetlerle pekiştirilmelidir.
BU ülkelerle dinî münasebetlerimiz büyük önem arzetmektedir. Türkiye’ye karşı büyük ilgi ve sempati vardır; bu da ülkemizden büyük beklentilere sebep olmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bir defa Türkiye nüfusundan fazla soydaşımız bu ülkelerde yaşamaktadır. Türkiye’ye öteden beri bir yakınlık duyulduğu da bir vakıadır. Ayrıca Türkiye’nin dinî hayat bakımından ulaştığı seviye, bu ilginin başka bir sebebini oluşturur.
80 BİNİ aşkın Personeli ile Diyanet İşleri Başkanlığı... Üniversitelerimiz bünyesinde 9 İlahiyat Fakültesi, 380’in üzerinde İmam-Hatip Lisesi ve 5000’i aşkın Kur’an Kursu. 65 bini aşkın camiye her yıl ortalama 1500-1600 yeni ilâve. Kur’an kurslarında her yıl ortalama 3000’in üzerinde hafız yetişmekte. Bu tablo ve yoğunluk hangi İslâm ülkesinde vardır?
BU olumlu tabloya rağmen çeşitli sıkıntılar da mevcuttur. Biz daha iyisine ve daha güze-line ulaşmak için, kendi kendimizi tenkit etmekten kaçınmıyoruz. 3 sayıdan beri Diyanetin otokritiği yapılmakta, değişen dünya şartlarında, nasıl bir statüye kavuşturulması gerektiği tartışılmaktadır. Yapıcı tenkitler, müesseselerin gidişatını düzenlemede önemli faktördür.
İŞTE gelinen bu nokta ve ülkemizdeki demokratik tavır, Türkiye’ye karşı duyulan ilginin başka bir yönünü oluşturur.
DİYANET İşleri Başkanlığı, 60 milyon Türk insanına hizmet sunmak üzere teşkilatlanmış bir kuruluştur. Personeli, bütçesi ve diğer imkânları buna göre oluşmuştur. Ancak son gelişmelerle bizden hizmet bekleyen nüfus, 150 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu durum, sorumluluğumuzu artırdığı gibi, imkânlarımızı da zorlamaktadır.
BİZDEN yardım bekleyen milyonlarca insana, eldeki imkânlar sonuna kadar kullanılarak yardımcı olunacaktır. Bunun karşılığında hiçbir art niyet ve düşünce aranmamalıdır. Hiçbir şey bulunamaz; çünkü böyle bir durum sözkonusu değildir. Sadece Allah rızası için, yardım isteyen Müslüman soydaş ve insanlara destek olunmaktadır ve olunacaktır.
BİR diğer önemli ve sevindirici gelişme, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, Moskova Büyükelçiliğimiz nezdinde Din Hizmetleri Müşavirliği ile, Bakü Başkonsolosluğu nezdinde Din Hizmetleri Ataşeliği kurulmuş, atama yapılabilecek duruma gelinmiştir. Bu durum, oralara götürülecek din hizmetlerinde, yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ayrıca Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Yugoslavya’daki soydaş ve Müslümanlara yardımcı olunmaya çalışılmaktadır.
TARİHTE büyük roller üstlenmiş milletimiz, bu hizmetleri dinî ve millî bir görev olarak kabul etmektedir. 21. yüzyılın ülkemiz için önemini kavramayan artık kalmamıştır.