Makale

MART AYI VE BAZI ÖREMLİ OLAYLAR

BAŞYAZI

MART AYI VE BAZI ÖREMLİ OLAYLAR

MEHMET NURİ YILMAZ
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

Mart ayı siyasi, askeri, dini ve kültür tarihimiz açısından çok önemli bir zaman dilimidir.
Bu ayda gerçekleşen önemli olayların en başında 3 Mart 1924 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatının kuruluşu gelmektedir. Tarihte Şeyhülislamlık müessesinin yerine getirdiği din hizmetlerinin ifası, cumhuriyete geçişle birlikte Başkanlığımızın uhdesine verilmiştir. Merkez ve taşra teşkilatı ile Başkanlığımız kendisine verilen toplumu din konusunda aydınlatma görevini kurulduğu tarihten günümüze uzanan süreçte sahip olduğu imkanları en verimli bir şekilde kullanarak yerine getirmeye çalışmaktadır. Ülkemizde Kur’an’a, sünnete, akl-ı selime ve sosyal realiteye uygun din anlayışının ve pratiğinin yerleşmesinde, ayrıca cumhuriyet değerlerinin topluma benimsetilmesinde Başkanlığımızın hizmetleri büyük olmuştur. Kurtuluş savaşımızın ve bilahare cumhuriyetimizin manevi mimarları olan din adamlarımız ülkemizin çağdaş vizyonunun oluşmasında, önemli katkılarda bulunmuşlardır. Belki kat edilecek daha çok mesafe vardır. Ancak başarılanların hiçbir şekilde küçümsenmemesi gerekir. Ben bu vesile ile ahirete göç etmiş olan görevlilerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, hayatta ve görevde olanlara da başarı ve mutluluklar diliyorum. Bu insanların hizmetleri milletimizce her zaman takdirle anılacaktır.
Bu ayın içinde meydana gelen bir başka olay da Çanakkale zaferidir. 15 Mart 1915’te gerçekleşen ve Anadolu’nun her bölgesinden, hatta her köyünden birkaç gencin şehit düştüğü bu zafer, Müslüman Türk’ün inancının önünde hiçbir maddi kuvvetin mukavemet gösteremeyeceğini göstermiştir. Bu ülkenin aziz kahramanları Çanakkale’de işgalci düşman kuvvetlerine karşı nasıl direnmişlerse, günümüzde de dini ve milli bütünlüğümüzü, milli kimliğimizi, geliştirdiğimiz değerlerimizi, yurt edindiğimiz ve üzerinde hayat geçirdiğimiz topraklarımızı korumada aynı başarıyı göstereceklerdir. Bu vesile ile Çanakkale şehitlerini, bu zafere katkısı olmuş bilinen veya bilinmeyen bütün kahramanları, bu zaferi destanlaştırarak büyük bir duygu yoğunluğuyla bize aktaran milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum.
Kültür tarihimiz açısından 21 Mart günü de önem arz etmektedir. Kış mevsiminin bitip baharın başladığı, gece ile gündüzün eşit hale geldiği bugün, Türk topluluklarında Nevruz adı altında bahar ve tabiat bayramı olarak kutlanmaktadır. Milli estetiğimizin bir parçası olarak bu geleneğimiz yaşatılmalı, birlik ve beraberliğin, kaynaşma ve dayanışmanın vesilesi kılınmalıdır.
Kameri aylardan Muharrem, bu yıl da Mart ayma rastlamaktadır. Muharrem ayı, 4 Mart 2003 Salı günü başlamaktadır. Bu ay gelince içimde ister istemez bir hüzün oluşur. Sevgili peygamberimizin güzide torunu Hz. Hüseyin ile hane halkının günlerce aç ve susuz bırakılarak Kerbela’da şehit edilmeleri bu hüznün başlıca kaynağıdır. Bu olay, sadece beni değil, istisnasız bütün Müslümanları derin bir üzüntüye sevk etmektedir. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde ehl-i beyt’e özel bir yer verilmiş, bütün Müslümanlar onları sevip saygı duymaya davet edilmişlerdir. Tarihten günümüze bütün Müslümanlar da bu davete uyarak ehl-i beyt sevgisini gönüllerinde taşımışlar, bunu birlik içinde yaşamanın ortak paydası olarak kabul etmişlerdir. Bu yıl Başkanlık olarak 13 Mart 2003 Perşembe günü Kerbela ve bütün şehitlerimiz için mevlit merasimleri tertip ediyoruz. 14 Mart 2003 Cuma günü de camilerimizde 10 Muharrem Aşure Günü ve ehl-i beyt sevgisinin önemini cemaatımıza anlatmaya çalışacağız. Tarihten gerekli dersleri çıkararak vuku bulan acı olayların tekerrür etmemesini umuyoruz. Türklerin Müslümanlığı benimsemesinden 150-200 sene önce vuku bulan bu hadise bizi birbirine düşman etmemelidir. Bu konuda hepimizin duyarlı olması gerekiyor.
Gelecek sayıda buluşmak ümidiyle.