Makale

Prf.Dr.Şerafettin GÖLCÜK

Prof. Dr. Şerafeddin gölcük
(Üye)
İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Ödemiş’te yaptı. Ödemiş ve İzmir Kur’an Kurslarında Ğrii eğitim gördü. 1964 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Askerlik görevini ifa ettikten sonra 1967 yılında Milli Eğitim Bakanlığı hesabına burslu olarak Fransaya’ya doktora tahsili için gitti. Doktorasını Sorbonne Üniversi-tesinde tamamladı. Doktora öğrenimi esnasında 1969 yılında Tunus’da bir yıl kaldı.
1973 yılı başında Erzurum Atatürk Üniversitesi İslâm’ı İlimler Fakültesi Kelâm Asistanlığına tayin edildi. 1974 yılında Üniversite hesabına bir yıllığına Mısır’a gitti.
1977yılında Doçent, 1984 yılında Profesör oldu. 1985 yılı başından beri Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesidir. Dekan Yardımcılığı, Selçuklu Araştırmaları Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
Halen, kurul üyeliği yanışıra. bulunduğu Üniversitede ’Temel İslâm Bilimleri Bölümü’ Başkanlığını da yürütmektedir.
Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Yayınlarından bazıları:
1- Kelâm Açısından İnsan ve Fiilleri İst. 1979.
2- Kur’an’da İnsanın Değeri İst. 1983, Allah, Kur’an, İnsan, Konya 1990.
3-Ehl-i Sünnet Akaidi. (İmam Pezdevi’den) İst. 1980,1988.
4- Kelâm İlminin Belli Başlı Meseleleri. (Prof. Dr. Ebu’l Vefa Taftazani’den) İst. 1980.
5- Ölümden Sonra Diriliş (Prof. Dr. Suphi Sa/ıhYenj İst. 1976, 1982, 1987, 1991.
6- Akait. Imam-Hatip Liseleri için. Ank. 1985 (Doç. Dr. Süleyman TOPRAK’la birlikte).
7- İslâm Akaidi. Konya 1988,1992.
8- Kelâm, Konya, 1988 (Doç. Dr. Süleyman TOPRAK’la müşterek), 1991.
9- Pekçok sayıda makale, tebliğ, ders notu, konferans v.b. ilmi çalışmalar.