Makale

Dr.Fahri DEMİR

Dr. fahri demir
(Üye)
1940’da Çatal-zeytin’de doğdu. İlkokulu Çatalzey-tin’de bitirdi. 1953 - 1958 yıllan ara-sında özel dersler aldı. Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan vaizlik-müttülük imtihanını kazandı
(1957). İlk görevi imam-hatip olarak Araklı’da aldı (1958). Bozkurt müftülüğüne tayin edildi (1959). Vatani vazifesini er olarak yaptı (1960 - 1962). Zonguldak müftü müsevvidli-ğme atandı (1962). Devrekani müftülüğüne tayin edildi (1965). Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlüğünde görevlendirildi (1967). Bu arada ortaokul ve liseyi Zonguldak’ta dışarıdan bitirdi (1967). Ankara Merkez vaizliğine atandı (1968). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi (1971). Burdur Bölge Vaizliğine (1972), daha sonra da Ankara Meritez Vaizliğine atandı (1974). 1974 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde doktora çalışmasına başladı. İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü Fıkıh Asistanlığına naklen atandı (1977). Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesinde başladığı doktora çalışmasını tamamlayarak İlahiyat Doktonı’ unvanını aldı (1979). İzmir Yüksek islâm Enstitüsü Öğretim Üyeliğine atandı (1979). T.C. Kamberra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kadrosuna atandı ve T.C. Sidney Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğini tedvire memur edildi (1980). Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığına atandı (1984). Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu (1985). T.C. Lahey Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine tayin edildi (1988).
İslam Hukukunda Mülkiyet Hakkı ve Servet Dağılımı" adlı doktora tezi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlan arasında, ’Zina" adlı makalesi de Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisinde madde olarak yayınlandı. Arapça ve İngilizce biliyor.