Makale

Lütfi ŞENTÜRK

LÜtfi ŞENTÜRK
(Üye)

1936’da Çaykara’da doğdu. Hafızlığını babasından tamamladı. Çaykara Yukan Kumlu Köyü ilkokulunu bitirdi. Daha sonra özel surette Ahmet Hulusi SER-DAROĞLU’ndan Arapça okudu. Diyanet İşleri Başkanlığında açılan imtihanı kazanıp Tosya’ya vaiz olarak atandı (1954). Dışarıdan ortaokul ve lise imtihanlarını verdi. Tosya (1960 -1963) Müftülüğünde bulundu. Vaiz olarak Ankara’da görev yaptı (1968- 1971). 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi ve Ankara Müftülüğüne atandı. 1978 yılına kadar bu görevde kaldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getirildi (1978). 1980 yılında da TC. Bonn Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri oldu. Bu görevinden yurda döndükten sonra 1984 yılında tekrar Diyanet işleri Başkan Yardımcısı oldu. 1988 yılında Riyad Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine atandı. Bu görevinden sonra 1990 yılında tekrar Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı oldu. Bu görevde iken, Din İşleri Yüksek Kumlu Üyeliğine atandı.
Ahmet Hulusi SERDAROĞLU ile birlikte "Ahiret Günü’ ve "ez-Zevâcir an İktirahi’l-Kebair" adlı iki tercüme eseri basılmıştır. Diyanet Gazetesi ile Dergisinde çeşitli yazı ve makaleleriyayımlanmıştır.
Arapça biliyor.