Makale

GAZETELERİN VERDİĞİ HEDİYE VE İKRAMİYELER

BİR SORU BİR CEVAP

GAZETELERİN VERDİĞİ HEDİYE VE İKRAMİYELER
Para ödeyerek, bilet alan kimselerden bir kısmına ikramiye çıkıp bir kısmına bir şey çıkmadığı için piyango şans oyunu (kumar) sayılır. Dinimizde her türlü şans oyunu (kumar) yasaklanmıştır.
Gazetelerin okuyucularına vermekte olduğu, otomobil, apartman katı vs. gibi şeyler, piyango hükmünde değildir. Çünkü bunda, ödenen para ile gazete satın alınmaktadır. Gazete’den kur’a usulü ile, okuyucularından bir kısmına çıkan otomobil vs. gibi şeyler, hediye hükmündedir.
KARDEŞ ÇOCUKLARININ BİRBİRLERİ İLE EVLENMESİ Kardeş çocuklarının (amca, hala, dayı ve teyze çocuklarının) birbirleriyle evlenmelerinde dinen bir sakınca yoktur.
SÜTKARDEŞ
Bir kadının süt müddeti içinde (iki yaşını tamamlamadan önce) emzirdiği bir çocuk, bu kadınla ve bu kadının çocuk veya torunlarından hiç biri ile evlenemez. Çünkü bu kadın, kendisinden süt emen çocuğun sütannesi, çocuk ve torunları da sütkardeş ve süt yeğenleri olurlar.
Fakat bu çocuğun, söz konusu kadın tarafından emzirilmeyen diğer kardeşleri, gerek bu ka-dının kendisi, gerekse çocukları veya torunları ile evlenebilirler.
Hanefî Mezhebine göre, süt çağında bulunan bir çocuğun, yabancı bir kadının sütünden tek yudum emmesiyle de süt akrabalığı gerçekleşir. Şafii Mezhebine göre, süt akrabalığının sabit olması için, ayrı ayrı zamanlarda beş defa emmiş olmak gerekir.
(Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarından)