Makale

Seyfettin YAZICI

Seyfettin YAZICI
(Üye)
1939’da Sürme-ne’de doğdu. İlkokulu Sümnene’de 1949 tarihinde bitirdikten sonra, tanınmış âlimlerden Kur"an-ı Kerim, Arapça, Farsça ve İslâm’ı ilimleri tahsil etti. 1958 yılında Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığında yapılan vaizlik imtihanını kazandı. Askerliği müteakip 1961 yılında Karabük Müftülük Memurluğuna atandı. Bu arada ortaokulu dışardan bitirdi. Daha sonra Karabük vaizliğine tayin edildi (1962). 1966 yılında Karabük’te liseyi bitirdi ve aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi. Fakültenin bütün sınıflannı birincilikle geçti ve 1970’de yine fakülteyi birinci olarak bitirdi. 1971’de Iskendenın Müftülüğüne atandı. Daha sonra sırasıyla Aydın, Giresun, Samsun, Balıkesir ve Kayseri il müftülüklerinde bulundu. 1988 yılından beri de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Kur’an Kurslannda ders kitabı olarak okutulan ve Başkanlıkça yayınlanan Temel Dini Bilgiler" adlı eseri ile çeşitli dergi ve gazetelerde yazı ve makaleleri yayımlandı.
Arapça, Farsça ve Almanca biliyor.