Makale

İrfan YÜCEL

İrfan YÜCEL
(Üye)
22 Haziran 193Tde Kastamonu (merkez ilçeye bağı) Oğul Köyünde doğdu. 1947 -1948 ders yılında ilkokulu bitirdikten sonra köy imamı Mehmet Ali Turan’dan hıfzını ikmal etti. 0 yıllarda köylerinde imam olup daha sonra Kastamonu Yılanlı Camii imam-Hatibı olan Hafız Mustafa Kibar’dan talim ve tecvidi dedesi Şevket Bey’den Arapça okudu. 1960 yılında istanbul Imam-Hatip Okulundan; 1964’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. Sırasıyla 1964 - 1965 yıllarında Kastamonu Küre ilçesi müftülüğü, 1%7’de Din İşleri Yüksek Kurulu Raportörlüğü, 1968- 1970 yıllarında Kastamonu Devrakani ilçesi müftülüğü, 1970 1978 yıllarında da Bolu il müftülüğü görevlerinde bulundu. Bolu müftüsü iken 1976 - 1978 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan İstanbul Haseki Eğitim Merkezi I. dönem mesleki ihtisas kursuna katıldı. 1965 1967 tarihleri arasında yedek subay olarak vatani görevini yaptı. 12 Nisan 1978 tarih ve 7/15221 sayılı Bakanlar kumlu kararnamesiyle Din İşleri Yüksek Kuml üyeliğine atandı. 1 Mart 1982’den 19 Nisan 1992 tarihine kadar mezkûr Kurul’un Başkanlığını vekaleten yürüttü.
İrfan YÜCEL Arapça bilmektedir.
Basılı eserleri şunlardır:
1. Peygamberimizin Hayatı
2. İslâm Hukukunda Feraiz ve İntikal 2. Hac Rehberi
4. Hacı Adaylanna Özet Bilgi ve Dualar
5. Ayrıca, İslâm Hukukunun çeşitli konularında yayınlanmış birçok makaleleri vardır.