Makale

Prof. Dr. Mehmet HATİBOĞLU

Prof. Dr. Mehmet HATİBOGLU
(Üye)
1933 yılında Burdur da doğdu. İlk ve orta tahsilini Bur-dufda bitirdi. 1954 yılında Antalya Lisesini, 1958 yılında Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hadis asistanı olarak göreve başladı. Aynı Fakültede 1962’de Doktor, 196Tde Doçent, 1978’de Profesör oldu. Halen aynı fakültede Hadis Ana-bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Arapça, Fransızca ve Farsça bilmektedir.