Makale

Haydar HATİBOĞLU

Haydar Hatiboğlu
(Üye)
1934 yılında Diyarbakır Hazro’da doğdu. Hazro Müftüsü olan babasından Arap Dili ve Edebiyatı dersleri aldı. 21 yaşında İslâm Hukuku, Tefsir, Hadis, Kelam ve Usulid-din gibi dinî bilimlere ait öğrenimini bitirerek iki ayrı din aliminden birer ilmî icazetname (Yüksek Öğrenimine eşdeğer diploma) aldı. 1955 yılında Diyarbakır Fatih Camiinde imam-hatip olarak göreve başladı. Aynı yıl Diyarbakır İl Vaizi oldu. 3 Ekim 1955 tarihinde Hazro ilçesine müftü olarak tayin edildi. 1964 yılına kadar bu görev devam etti ve Siirt Müftülüğüne tayin edildi. 1965’de dışarıdan Siirt ortaokulunu ve Diyarbakır Imam-Hatip Lisesini bitirdi. 1971’de Uşak il müftülüğüne tayin edildi. 1978 yılında Afyon, 1980’de İzmir il müftülüğüne tayin edildi. 1985 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlığından emekli oldu. Basılı Terceme ve Telif Eserleri:
1. Kur’an-/ Kerimden sonra dinimizin kaynaklarından sayılan 6 hadis kitabından "Sünen-i Ibni Mace’nin terceme ve şerhi" (Onbircilt.)
2. İslâm Hukuku Tarihi (Arapçadan çeviri. Bir cilt)
3. Ashaptan Öğütler (Arapçadan çeviri. Bir cilt)
4. Ölümden sonraki Hayat (Telif)
5. Nereye Gidiyonız? (Konterans’tan kitap)
6. Şafii İlmihali (Telif)
7. Fatiha, Bakara ve Âli Imran Sûreleri Tefsiri (Henüz basılmadı)
8. Ateş Ateşle Oynuyor (İlmi Reddiye)