Makale

Kırım'daki Dini Faaliyetler

Kırım’daki
Dinî
Faaliyetler

Haşim KESKİN

1994 Yılında Kırım’da İnşaatına başlanan 6 camiden ikisinin inşaatı hali hazırda tamamen bitmiş durumdadır.
Kiroski Rayon, Zalatopili Ka- sabasın’da inşaatı tamamlanan Fatih Cuma Camii, yöre halkının gururu olmaya devam ediyor. Kırım’daki mevcut camilerimizin en güzelleri arasında yeralan bu cami, 450 cemaat kapasiteli, sermahfilli, içindeki değişik dekorların bulunduğu, cuma günleri cemaatle tıklım tıklım dolan, şirin bir cami olarak Türkiyemizin Kırım Müslüman halkına bir buket gül gibi, hediyesi olarak faaliyetine devam etmektedir. Yöre halkının Türkiyemiz hakkında daima elleri dualardan inmemektedir.
İnşaatı tamamlanan ikinci camimiz Akmescit Merkez Gazi Girayhan Camii’dir. Gözleve şehrinde Mimar Sinan’ın yaptığı camiden sonra Kırım’ın en büyük camisi olan bu camii şerif, gerçekten de Kırım’ın en güzel camisi olmuştur. 600 cemaat kapasiteli olan camimizin iç tezyinatı, görenlerin büyük ilgisini çekmektedir. Minaresinin kaidesinin tamamlandığı içinde bir sınıflık medrese bölümünün olduğu Gazi Girayhan Camii, akmescit şehrindeki ikinci cami olmuştur. Fantani, Zaleski ve Dubki bölgelerinin ortasında kurulmuş bulunan camimiz, takriben 15 bin Kırım Türkü’nün yaşadığı bölgeye hizmet etmek- tedir. Akmescidin ikinci Müslüman bölgesi olan Kaminka Mahalle- si’ndeki cami inşaatımız da, büyük bir hızla devam etmektedir. Pencereleri, kapıları takılan ve sıvası tamamlanmak üzere olan Kaminka Cami inşaatımız, 500 bin nüfuslu Akmescit şehrindeki üçüncü cami olacaktır. Kırım Tatar halkının camilere karşı aşırı derecede bir ilgisi bulunmaktadır. Ancak halk kendi evlerini yapmakla meşgul olduğundan, yeteri kadar camii inşaatlarına maddî destek sağlayamamaktadırlar. Cami ve medreseler Kırım Müslümanları için hayati konular durumundadır.
Kur’an-ı Kerim sahibi olmadan kızlar gelin olmamaktadır. Kırım’da Müslümanlık milliyetin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Kırım’daki din hizmetlerine, halkın millî ve dinî hayatını yükseltmede Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bu ülkeye gönderilen din görevlileri, çok büyük katkı sağlamışlardır. Kırım’ın her tarafında Türkiyemiz hakkında, dualar edilmesine vesile olmaktadırlar.
Karasupazar şehri, Sarısu mahallesi ile, İslam direk şehri merkezindeki cami inşaatlarımız devam etmektedir. Bu camilerimiz de 1995 yılı içinde tamamen bitirilmiş olacaktır. Bahçesaray şehri, Zalanköy bölgesinde kurulmakta olan cami inşaatımız da devam etmektedir. Yapılmakta olan ve bitirilmiş bulunan camilerimizin mutlaka birer minaresinin de bulunması gerekmektedir. Halk buna çok önem veriyor.
Kırım’da gerek inşaatı biten camiler, gerek inşaatı devam eden camiler ve de tamir ettirip de ibadete açtığımız camiler itibariyle, ezanlar okunup, insanlar camilere geldikçe, çocuklar Kur’an okudukça, medreseler açıldıkça bir zamanlar ezan seslerine hasret kalan Kırım Müslümanları yeni bir şevk ve heyecanla Kırım’ın hakiki sahibi olduklarına ve olacaklarına inanır umuduna gelmişlerdir.
Akmescit Merkez Kebir Camii bünyesinde yatılı bir Kur’an Kursu açılmıştır. Eğitim ve Öğretim işlerini tamamen bizlerin yürüttüğü Kur’an kursunda Tatarca ve Türkçe’nin yanısıra, itikat, siyer, beşeri münasebetler, hitabet ve Kur’an-ı Kerim dersleri okutulmaktadır. Ikiyıl süreli ve dört sömestre olan kursu bitiren talebelerimiz sınav vererek diploma alacaklar. Bilgili ve ehliyetli elemanlar olarak din hizmetlerini üstleneceklerdir. Benzeri kurslar inşaallah Sivastopol, Gözleve, Bahçesaray ve yapılan camilerimiz bünyesinde açılacaktır. Kurslar yatılı olacaktır. Bu ve benzeri faaliyetler Kırım’da ilk defa yapılmaktadır.
Kırım Din Görevlileri Yöneticiliği olarak yeni yeni açılmakta olan Tatar Millî Mekteplerindeki Din derslerine büyük önem vermekteyiz. Bu mekteplerde Türkçe derslerine isteğe bağlı dahi olsa, büyük bir önem vermekteyiz. Bu mekteplerdeki Türkçe derslerini görevli arkadaşlarımız yürütmektedir. Keza yeni yeni açılan Tatar Yüksek Okulları’ndaki Dinler Tarihi Derslerine girerek inanç konusunda talebeleri aydınlatma görevlerini yürütmekteyiz.
1994 yılında T. Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla görevli arkadaşlarımızın okutmuş olduğu bölgelerden Kur’an talebelerini bir ay süreyle öğretim kampına aldık. Belli seviyeyi yakalayan öğrencilerin katıldığı kampta öğrenciler hem dinlendiler, hem de dinî bilgilerini artırdılar. Kırım’da büyük bir takdir topladı. Katılmayı serbest bırakmış olsaydık binlerce katılımcı olacaktı.