Makale

Türkiye'den Kâbe'ye 1991 Yılı Hac Organizasyonu- Mehmet Pamuk ile Röportaj

Röportaj:

HAC
ORGANİZASYONU; DEVLETİN DİYANETE VERDİĞİ RESMÎ GÖREV..
İBADET HAZZI İLE...

Sinan YAVUZOĞLU

Türkiye’den Kâbe’ye 1991 Yapılan hazırlıklar, alınan tedbirler

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Dairesi Başkanı Mehmet Pamuk 1991 Yılı Hac Organizasyonunu Diyanet Aylık Dergi İçin Değerlendirdi:

1991 yılı Hac müracaatları ne zaman tamamlandı?
1991 yılı hac organizasyonu için Hac Komisyonu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Hac İşleri Yüksek Kurulu’nca hazırlanan ve hacı adaylarının kayıt-kabul, paraya ilişkin işlemler, görevli seçimi vb. konulan havi Hac Yönergesi II Müftülüklerine gönderilmiş ve müracaat iş-lemleri 12 Nisan 1991 günü tamamlanmıştır.

Hacı Adaylarının Vize işlemleri nasıl yapılıyor?

İl Müftülüklerimiz bünyesinde kumlan Hac bürolan, kayıtların başlamasıyla yoğun bir çalışma içine girmiş haa adaylarının pasaportlarının Emniyet Müdürlükleri’nden alınmasını sağlamış, hacı-adayları listelerini hazırlamış, banka işlemlerini takip ederek, konu ile ilgili liste ve evrakın Başkanlığımıza ulaşmasını sağlamışlardır.
Pasaportların Başkanlığımıza ulaşmasından hemen sonra vize işlemlerine başlanmıştır. Oluşturulan ekipler tarafından vizelerin Suudi Arabistan’ın Ankara ve İstanbul Konsolosluklarından alınmasına devam edilmektedir.
Bu yıl bütün haa adayları uçakla gidecekler, hacı adaylarının Cidde-Mekke-Medine,
Arafat-Muzdelife, Mina’ya taşlamalarıyla ilgili tedbiriniz oldu mu?
Hacı adaylarının Cidde-Medine-Mekke-Arafat-Müzdelife ve Mina’ya nakledilmelerini kolaylaştırmak gayesiyle Hac İşleri Yüksek Kurulu Karan gereğince, Türkiye’den Suudi Arabistan’a yeterince boş otobüs götürülmesi çalışmaları tamamlanmıştır. Bu maksatla 750 adet otobüsle anlaşma yapılmıştır.
Bu yıl da hac malzemeleri dağıtımı yapılacak mı?
Geçen yıl müracaat edip de gidemeyen hacılar için malzeme dağıtımı yapılmadı. Ancak bu yıl ilk defa müracaat ederek hacca gitmek isteyen vatandaşlarımıza hac malzemelerinin dağıtımı tamamlanmıştır.
Bu yıl Türkiye’den 75 bfn kişi hacca gidecek Bunların taşınmasında herhangi bir problem var mı?
Herhangi bir problem yoktur. Bu yıl hacı adaylarımız THY’ na ait uçaklarla taşınacaktır. Bu konuda Başkanlığımızca protokol imzalanmış olup uçaklar Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya ve Diyarbakır hava limanlarından kalkacaktır. Hacı adayları kayıt için başvuruda bulunduktan sırada hangi havalimanından uçmak için talepte bulunmuşlarsa o hava limanından uçacaklardır. Uçakların hareket gün ve saati İl Müftülüklerimize bildirilmiş olup vatandaşlarımıza duyurulması temin edilecektir.
Uçaklarda kaç din görevlisi bulunacaktır?
Hacı adayları uçakların tipine göre, yerleşim planlarında 42, 45 ve 48 kişilik gruplar halinde uçaklara yerleştirilmişlerdir. Her uçakta bir kafile başkanı ve her grubun başında hacı adaylarına rehberlik yapacak bir din görevlisi bulunmaktadır.
Hacı adaylarımızın Mekke ve Medine’de kalacakları evlerin tutulması ile ilgili tedbiriniz oldu mu?
Hac zamanı zor durumda kalmamak için ev kiralama faaliyetleri önceden alınan tedbirlerle tamamlanmıştır. Her semte irtibat büroları kurulmuştur. Bu maksatla Suudi Arabistan’a 39 kişilik kiralama ekibi gönderilmiştir.
Hac mevsiminde milyonlarca kişi aynı anda, aynı yerlerde bulunmak zorundadırlar. Bu karışıklıkta hacılarımızın huzur içinde ibadetlerini yapmaları için tedbirleriniz nelerdin
Hac organizasyonunun düzenli bir şekilde yürütülmesini temin i-Çin Başkanlık Makamı’nın onayları ile yeterince ekipler oluşturulmuş ve görevli onayı alınmıştır. Merkez yönetim ekibi. Ayniyat Ekibi, Muhasebe Ekibi, Karşılama Ekibi, Kayıp-Hastahane ve Cenaze İşleri
Takip Ekibi, Ödde Havalimanı Karşılama Ekibi, Otobüs Sevk ve İdare Ekibi, Sağlık Ekibi, Fetva ve İrşad Ekibi gibi hizmetin gereği dikkate alınarak muhtelif ekipler oluştu-rulmuştur. Bu ekiplerde görev yapacak personel hizmetin niteliğine göre seminerlere tabi tutulmaktadır.
Hacı adaylarının sağlık durumları ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz
S.Arabistan yetkililerince hacı adaylannın menenjit aşısı olmaları istendiğinden yeterince aşı sağlanmış, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edilmiştir. Aşıların II Sağlık Müdürlüklerine dağıtımı tamamlandığından hacı adaylarına aşı yapılmaya başlanmıştır.
Mekke ve Medine’de görev yapacak sağlık ekipleri belirlenmiş, Mekke ve Medine’de bulunan Başkanlığa ait hastanelerin kontrolü yaptırılmış, hacı adaylarının iskan edilecekleri tüm semtlerde sağlık ocakları kiralanmıştır. İlaç tesbiti yapılmış ve gerekli ilaç temini için tedbirler alınmıştır. Mekke’de bulunan 15 adet ambulans ve diğer hizmet araçlarının bakımı yapılarak hizmete hazır hale getirilmiştir.
Mekke-Arafat, Müzdelife ve Mi-na’da kaybolma ve aniden hastanelere kaldırılma halinde kaybolan, hastanelere yatan veya vefat eden hacı adaylarını bulacak bir kayıp, Hastane ve Cenaze İşleri Takip Ekibi kurulmuş olup bu ekibin emrine yeterince hizmet aracı planlanmıştır. Servis araçları bölgeler arasında 24 saat ring seferi yapacaklardır.
Hayatında ilk de/d mukaddes yolculuğa çıkan hacı adaylarımızın bu ibadetlerini huzur içinde yapabilmelerine yardıma olmak üzere tedbir aldınız mı?
Hacı adaylannın eğitimi için gerekli planlama yapılmıştır. Başkanlığımızca II Müftülüklerimize gönderilen programlar çerçevesinde hacı adayları mahallinde seminerlere tabi tutulmaktadır. Ayrıca her hacı adayına hac rehberi dağıtılmıştır. Her uçakta bir kafile başkanı ve her gruptaki din görevlisi marifetiyle de yolculuk süresince gerekli eğitim ve rehberlik hizmeti sunulmuş olacaktır.
Hacı adaylarına, özellikle Arafat’ta yemek verme konusunda girişiminiz oldu mu?
Çölün kavurucu sıcağında yemek hazırlamak yemekle ilgili malzemeleri taşımak gerçekten çok meşakkatli bir iştir. Onun için Arafat’ta adaylara yiyecek vermeyi planladık Bu işin ihalesi yapılmıştır.
1991 yılı hac organizasyonunu rakamlarla ifade eder misinizi
Bu yıl, Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile toplam 45890 vatandaşımız hacca götürülecektir.
Bu hacılarımıza hizmet vermek üzere;
39 Kiralama görevlisi, 990 Din görevlisi, 13 Merkez Yönetim Ekibi, 92 Ayniyat Ekibi 6 Muhasebe ekibi, 103 Karşılama ekibi, 33 Kayıp ekibi, Hastane ve Cenaze İşleri Takip görevlisi, 41 Cidde Havalimanı karşılama görevlisi,
286 kişilik Sağlık ekibi, 4 kişilik Fetva ve Irşad ekibi 71 yardımcı hizmetli, 50 şoför gönderilecektir.