Makale

Kuran Eğitim Merkezleri

Başyazı

Prof. Dr. M. Said YAZICIOĞLU
Diyanet İşleri Başkanı

KUR’AN EĞİTİM MERKEZLERİ

Kur’an kursları, bir süredir kamuoyunun gündeminde bulunuyor. Bunun sebebi, kursların zorunlu öğretim sistemi içerisinde yer alırken, nasıl bir yol izleneceği ile ilgili idi. Prensibe kimse karşı değildi ama izlenen yol ve metodla ilgili tartışmalar, biraz da amacından saptırılarak basın organlarına yansıdı ve kamuoyu meşgul edildi.
Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretimin ^geliştirilmesi ve bu kursların daha fonksiyonel hale getirilmesi konusunda düşünce ve çalışmalarımız çok önceden vardı. Türkiye’de Kur’an kurslarına olan rağbet herkesin bildiği bir husus. Devlet yatırımı ile de 20 kadar ilimizde Bölge Yatılı Kur’an kursları hizmete sokulmuştu. Halkın ihtiyaç ve talebi ile devletin yaklaşımı bir çizgide buluşmuştu. Ancak içeride yürütülen eğitim - öğretimin, çağın şartlarına ve hizmetin gereklerine uygun hale getirilmesi zorunluluğu bulunuyordu. Kur’an Eğitim Merkezleri’nin kurulması, ilgili kanun T.B.M.M. Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçtiği şekliyle kanunlaştığı takdirde, bu ihtiyacı karşılayacak ve inşallah Kur’an eğitim-öğretiminde yeni bir dönemi başlatacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığı’nca zorunlu öğretimin 8 yıla çıkarılması çalışmaları sürdürülürken, Kur’an kurslarının bundan zarar göreceği endişesi de, konu ile ilgili kamuoyunu bir süre meşgul ve rahatsız etti. Kur’an Eğitim Merkezleri, planlandığı şekli ile gerçekleşirse bu endişeleri ortadan kaldıracak. Zira Milli Eğitim Bakanlığı’nın 222 ve 1739 sayılı Kanunlarda öngördüğü değişiklik tasarıları ile Kur’an Eğitim Merkezleri’nin de zorunlu öğretim sistemi içerisinde yer alması öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen bu kanun çalışması sonuçlandığında, ilgili kamuoyunu rahatsız eden endişeler bütünüyle ortadan kalkacak ve resmî Kur’an kurslarımız, çağın ve hizmetin gereklerine uygun bir işlerliğe kavuşturulmuş olacaktır.
Kur’an Kursları mevcut hali ile de bir hizmet ifa etmektedir. Ancak bu müesseselerin değişen şartlara göre daha kaliteli ve seviyeli hale getirilmesi zarureti açıktır.
Müesseseler zaman içinde kendilerini yeniledikleri ve değişen ortama u-yum sağlayabildikleri ölçüde, varlıklarını koruyabilirler ve kendilerinden beklenen fonksiyonları gereği gibi yerine getirebilirler.
Bu açıdan bakıldığında, Kur’an Kursları ile ilgili düzenleme -gerçekleşmesi halinde- çok daha kaliteli ve seviyeli hizmet verme imkânı sağlayacaktır.
Bilgili, kültürlü ve iyi yetişmiş insandan kimseye zarar gelmez. Bu vasıftaki bir insandan herkes, dolayısı ile ülke faydalanır. Kur’an Kursları Türkiye’nin bir gerçeği ise, bu hizmeti günümüz şartlarına uygun, daha ileri bir seviyeye getirmek de ilgili müesseselerin görevleri arasındadır.