Makale

Hasan Şakir SANCAKTAR

Hasan Şakir SANCAKTAR
(Üye)
193Tde Trabzon-Sürmenede doğdu. 9 yaşında hafız oldu. Tecvid, tashihi huruf, cezeri gibi ilimlerle meşgul oldu ve Kuran-ı Kerim’i usulüne göre okuma melekesini ilerletti. Babasından ve o günkü medreseden Arapça ve dini ilimler okudu ve usulüne göre ikmal etti. İlkokul ve ortaokulu hariçten bitirerek Zonguldak Endüstri Meslek Lisesinin elektrik bölümüne devam etti ve bitirdi. 1960 yılında muhabere yedek subayı olarak orduya katıldı. Terhisini müteakip Zonguldak meriiez vaizliğine tayin oldu. Vaizlik görevini sürdürürken liseyi hariçten bitirdi ve 1964 - 1965 öğretim yılında Ankara İlahiyat Fakültesine girdi ve Ankara merkez vaizliğine naklen tayin edildi. Bu fakülteyi bitirdikten sonra Sivas Müftülüğüne tayin edildi. 1974’de Zonguldak müftülüğüne, 1978’de Ankara müftülüğüne tayin edilen SANCAKTAR, bu görevi 10 Nisan 1992 ye kadar sürdürdü.
Çeşitli gazetelerde yayınlanmış çok sayıda dini yazıları, 40-50 adet radyo kanuşmaları ve TV’de 20’den fazla dini sohbetleri olmuştur. "İzahlı ve Tenkitli İlmihal" adlı bir deneme eseri olan Sancaktar, Arapça bilmektedir.