Makale

VAKIF MALLARININ ALINIP SATILMASI

DİN İDİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU FETVALARINDAN

VAKIF MALLARININ ALINIP SATILMASI

Vakıf; bir mülkün (taşınmaz malın) menfaatini halka tahsis edip, Allah Teala’nın mülkü hükmünde olmak üzere, temlîk ve temellükten (şahıs malı haline gelmekten) men edilmesi demektir.
Vakfedilmiş bir malın yönetimi, denetimi işletilmesi, gelirlerinin sarf edilmesi, kullanılıp yararlanılması ve gerektiğinde başka bir şekle çevrilmesi (değiştirilmesi)... gibi işlem ve tasarrufların, vakfı yapan tarafından belirlenen şartlara uygun olarak yapılması gerekir. Vakfı yapanın, dinî hükümlere vakfın maslahat ve menfaatına aykırı olmayan şartları, vakfın mütevellisi veya hâkim tarafından değiştirilemez. Bu itibarla, “gerektiğinde vakfın maslahat ve menfaatına uygun değişikliklerin yapılması “ vakfı yapan tarafından şart kılınmayan vakıf malların, değiştirilmesi, alınıp satılması dinen caiz değildir. Ancak, “gerektiğinde maslahat ve menfaata uygun değişiklik yapılması" ile ilgili izin ve şart bulunmayan Vakıf mallardan mevcut durumları ile faydalanma imkânı kalmaz veya gelirleri masraflarını karşılamaz bir hâle gelmiş olanlar bulunursa, vakfedenin maksadına en uygun şekilde .değerlendirilmek üzere, bu gibi vakıf malların, hâkimin kararı ve yetkili merciin izin ve emri ile satılması veya değiştirilmesi câiz olur.
Satılması dinen câiz olan bir malın, satın alınması da câizdir.