Makale

Editörden

Editörden...

insanlar, tarihin tüm dönemlerinde sosyal, psikolojik, ekonomik vb. nedenlerle birlikte yaşama ihtiyacı içinde olmuşlardır, insanoğlu için kaçınılmaz olan "birlikte yaşama ihtiyacı", doğal olarak "sosyal dayanışma"yı beraberinde getirmektedir. Sosyal dayanışma kavramı, kişiler aralarındaki her türlü paylaşımı ve yardımlaşmayı içerir.
Islâm’ın ibadet, ahlâk anlayışı ve getirdiği ilkelerle Müslüman- lar arasındaki sosyal dayanışmayı "kardeşlik" gibi bir değer atfederek tesis etmeye çalıştığı görülür. Kültürümüzde de "yaratılanı yaratandan ötürü sevme" ilkesiyle belirginleşen sosyal dayanışma ve kaynaşmanın geniş bir yelpazeyi kuşattığı dikkati çeker.
Dinimizin temel esasları arasında yer alan namaz, oruç, zekat, hac gibi ibadetler incelendiğinde, tüm bu ibadetlerin bir boyutuyla insanlar arasında paylaşım ve dayanışmayı tesis etme özelliği taşıdığı anlaşılır. Bunların dışında örneğin sadaka, karzı hasen, fitre, kurban gibi güzel hasletler, birbirine gülümsemek, selam vermek, aynı safta yan yana durmak, birbirinin davetine icabet etmek vb. pek çok tavsiyede dinimizin küskünleri barıştıran, zengin fakir arasındaki dengeyi gözeten ve insanları birbirine kardeş yapamaya çalışan yönü fark edilir.
Bugün, saymış olduğumuz pek çok hayırlı paylaşım, bazı dernek ve vakıflarca da yürütülmektedir. Bu tür sivil örgütlenmeler, dinimizin bireylerden tek tek beklediği ahlakî ve İnsanî toplumsal faaliyetler için aracı olmaları bakımından son derece önemlidir. Ramazanda fakirlere yemek dağıtan bir oluşumdan tutalım da korunmaya muhtaç çocuklara barınak sağlamaya, tinerci çocukları eğitip onlara iş imkanları sağlamaya varıncaya değin her bir sosyal dayanışma faaliyeti içerisinde yer almak, dinî değerlere bağlı insanlar için bir onur vesilesi olacaktır, insanların giderek "ben" merkezli bir eğilime doğru yol aldığı modern çağda, dinimizin insanları alçak gönüllülüğe, paylaşıma, yardımlaşmaya ve sosyal dayanışmaya teşvik edici yönü, bir tür "huzur iklimi" olarak hayatımıza girecektir. Kur’an-ı Kerim de inanan insanlardan beklenenin ancak bu olduğunu ima etmektedir: "iyilik etmek, fenalıktan sakınmak hususunda birbi- rinizle yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık etmek üzere yardımlaşmayın." (Maide, 2).
Gelecek sayılarda buluşmak ümidiyle...
Yüksel Salman